Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων: Tο κοινό να επικοινωνεί με το εργαστήριο της επιλογής του


Αναφορικά με τα νέα μέτρα που αποφασίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση του Covid-19 και που αφορούν τις εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV2, με την μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test), ο Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων, καλεί το κοινό να επικοινωνεί με το εργαστήριο της επιλογής του για την εξυπηρέτηση και τη διεκπεραίωση των εξετάσεων του.

“Θέλουμε να επισημάνουμε ακόμα μια φορά ότι τα Κλινικά Εργαστήρια κατέχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία καθώς και τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για την ασφαλή, αξιόπιστη και έγκυρη διενέργεια αναλύσεων βιολογικών υγρών όλων των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων έναντι του ιού SARS-CoV2 μέσα από διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων ποιότητας και εγκεκριμένων μεθόδων και αντιδραστηρίων”.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter723