ΣυΔιΚυ: Κατοχύρωση Διατροφολόγων. Ποιοι και γιατί δεν επιθυμούν την τροποποίηση;


*Μια προσπάθεια που χρονολογείται  από το 2003 και βρίσκει αντιστάσεις γιατί φαίνεται να επηρεάζει συμφέροντα μερικών

*Θέση του ΣυΔιΚυ είναι να συμπεριληφθούν στο ΓεΣΥ  και οι διαιτολόγοι και οι διατροφολόγοι και όχι μόνο οι Κλινικοί Διαιτολόγοι που είναι σήμερα

Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου (ΣυΔιΚυ):

«Μετά λύπης μας είδαμε σε αριθμό ΜΜΕ, αρκετές ανακρίβειες και ανυπόστατους ισχυρισμούς για την επιχειρούμενη προσπάθεια του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου (ΣυΔιΚυ) για τροποποίηση του νόμου περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων. Η σκοπούμενη τροποποίηση έχει ως κύριο στόχο (χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτό), την κατοχύρωση, μεταξύ άλλων, των συναδέλφων μας διατροφολόγων, καθώς και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Μια προσπάθεια που χρονολογείται  από το 2003 και βρίσκει αντιστάσεις γιατί φαίνεται να επηρεάζει συμφέροντα μερικών. Μια προσπάθεια που γίνεται με συνεργασία με το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (ΣΕΕΤΤΔ), και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιστημόνων και Τεχνολόγων Τροφίμων (ΠΣΕΤΤ).

Η  παρούσα ανακοίνωση είναι προς απάντηση αυτών των ισχυρισμών, αλλά και προς ενημέρωση τόσο για τη λειτουργία του ΣυΔιΚυ καθώς και την επιτακτική ανάγκη για την τροποποίηση του νόμου. Μια τροποποίηση που χρήζει περαιτέρω προσαρμογές για να ικανοποιεί όλους τους επαγγελματίες διαιτολόγους και διατροφολόγους μέλη του ΣυΔιΚυ.

Αρχικά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας για να βοηθήσει τόσο τον κλάδο της διαιτολογίας /διατροφής, όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, πρέπει να ξεκαθαρίσει  ότι προήλθε από τη Νομική Υπηρεσία, κατόπιν σχετικού νομοτεχνικού ελέγχου.

Ο ΣυΔιΚυ είναι ο επαγγελματικός σύνδεσμος των διαιτολόγων και διατροφολόγων από το 1999. Κύριο μέλημα του ΣυΔιΚυ, είναι η προάσπιση  και προώθηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων τόσο των διαιτολόγων, όσο και των διατροφολόγων, που είναι ισότιμα και ισάξια μέλη του. Ο ΣυΔιΚυ έχει 510 ενεργά μέλη και επιπλέον 150 φοιτητές διαιτολογίας/ διατροφής. Από αυτούς, οι 242 είναι κλινικοί διαιτολόγοι και οι 268 είναι διατροφολόγοι/ διαιτολόγοι (από τους οποίους οι 70 είναι μόνο διατροφολόγοι). Επίσης, ορισμένοι συνάδελφοι μας έχουν τον διπλό τίτλο Διαιτολόγου/Διατροφολόγου, καθότι το πτυχίο τους  είναι BSc Human Nutrition and Dietetics ή Food and Nutrition and Dietetics ή Εφαρμοσμένη Διαιτολόγια και Διατροφή ή  Διαιτολόγια/ Διατροφή και η εγγραφή τους γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Εξάλλου, σύμφωνα με διεθνή οδηγία, o διαιτολόγος είναι και διατροφολόγος, αφού για να συμπληρώσει την ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευσή του, ο διαιτολόγος/κλινικός διαιτολόγος πρέπει πρώτα να συμπληρώσει τις απαιτήσεις της Επιστήμης της Διατροφής (AAND, 2013). Ο ΣυΔιΚυ δέχεται στους κόλπους του όλους όσους κατέχουν πτυχίο Διαιτολογίας ή Διατροφής ή μεταπτυχιακό με εγκεκριμένη πρακτική άσκηση στην Κλινική Διαιτολογία ή μεταπτυχιακό στην Κλινική Διατροφή και ο καθένας έχει τα δικά του καθήκοντα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς. Το ίδιο θα μπορεί να πράξει και το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων/Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (ΣΕΕΤΤΔ), σε περίπτωση που εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο. Έτσι, θα μπορούν να εγγραφούν σε αυτό, με αριθμό μητρώου και οι διατροφολόγοι συνάδελφοί μας και όχι μόνο οι διαιτολόγοι.

Στο ερώτημα γιατί ο ΣυΔιΚυ δεν αποδέχεται την εγγραφή κάποιων που δεν έχουν πτυχίο στην Επιστήμη της Διατροφής ως ισότιμα μέλη του, θα αρκεστούμε να αναφέρουμε ότι δεν μπορεί κάποιος ο οποίος παρακολούθησε λίγα μόνο μαθήματα διαιτολογίας/ διατροφής ως μέρος του πτυχίου του, να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του Διαιτολόγου/ Διατροφολόγου. Και τονίζουμε ότι αυτό ισχύει για αυτά τα άτομα και όχι για του πτυχιούχους Διατροφολόγους, Κλινικούς Διατροφολόγους κλπ. Εξάλλου, όπως συμβαίνει με τα πλείστα επαγγέλματα, υπάρχουν κανόνες και προϋποθέσεις και ας μας επιτραπεί με κάθε σεβασμό να χρησιμοποιήσουμε το εξής παράδειγμα: Μπορεί να εγγραφεί και να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου κάποιος ο οποίος ως μέρος του πτυχίου του στα Οικονομικά, παρακολούθησε κάποια μαθήματα εμπορικού δικαίου ή του δικαίου των εταιρειών; Η απάντηση είναι προφανώς αρνητική. Τότε γιατί αναμένουμε κάποιο με μερικά μαθήματα Διατροφής/Διαιτολογίας ή σεμινάρια ή προσωπική εμπειρία απώλειας βάρους ή προβλήματος υγείας να ονομάζεται διαιτολόγος/διατροφολόγος.

Η κατοχύρωση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου έγινε αρχικά το 1996 με τον Περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμο (Ν.31(Ι)/96), με τις αναγκαίες τροποποιήσεις για εναρμόνιση με το Κοινοτικό Δίκαιο το 2001 και 2004. Η νομοθεσία κατοχυρώνει τον διαιτολόγο, τον κλινικό διαιτολόγο, τον αθλητικό διαιτολόγο, καθώς και άλλες εξειδικεύσεις του διαιτολόγου, αλλά δυστυχώς όχι τον διατροφολόγο ή τις εξειδικεύσεις του. Γι’ αυτό, ο ΣυΔιΚυ με τον ΠΣΕΤΤ, σε συνεργασία με το αρμόδιο και υπεύθυνο όργανο, το ΣΕΕΤΤΔ, άρχισε αγώνα για κατοχύρωση των Διατροφολόγων, την αναγνώριση των ειδικοτήτων των εν λόγω επαγγελμάτων, τη θεσμοθέτηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (όπως είναι αναγκαίο για όλους τους επαγγελματίες υγείας ανά τον κόσμο), την αναγκαιότητα της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης (όπως απαιτείται και από το ΓεΣΥ), τη θέσπιση κανονισμών για την κάθε ειδικότητα, καθώς και τη διενέργεια επαγγελματικών εξετάσεων για την ύπαρξη, μεταξύ άλλων, ομοιογένειας στην εξάσκηση του επαγγέλματος. 

Φυσικά, όλα τα πιο πάνω θα  ισχύουν μόνο αφότου θεσπιστεί  σε Νόμο το προτεινόμενο τροποποιητικό Νομοσχέδιο με τις αναγκαίες προσαρμογές για το καλό των επαγγελματιών διαιτολόγων/ διατροφολόγων, των φοιτητών Διαιτολογίας/ επιστήμης Διατροφής αλλά και τη διαφύλαξη της δημοσίας υγείας.

Τα πιο πάνω κρίθηκαν αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, αλλά και για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών των εν λόγω επαγγελμάτων. Η προτεινόμενη τροποποίηση συνιστά το αποτέλεσμα μιας άψογης και αγαστής συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας και για το τελικό της κείμενο λάβαμε συγχαρητήρια από διεθνείς οργανισμούς όπως το European Federation of Dietetic Association, το Nutrition Society, το European Nutrition Association, το Commission of Dietetic Registration, αφού πολλές από τις διατάξεις της τροποποίησης πηγάζουν από οδηγίες και ενσωματώνουν κατευθυντήριες γραμμές  αυτών των διεθνούς εμβέλειας σωμάτων και οργανισμών. Οι αναγκαίες διευκρινήσεις είμαστε σίγουροι ότι θα πραγματοποιηθούν με το πνεύμα συνεργασίας που μας διακατέχει με το Υπουργείο Υγείας και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παράθεση γεγονότων για τη νομοθεσία μέχρι σήμερα

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια (από το 2003), με κόπο και έξοδα των ΣΕΕΤΤΔ και ΣυΔιΚυ, έχει ετοιμαστεί τόσο το νέο εκσυγχρονισμένο νομοσχέδιο, όσο και οι Κανονισμοί. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η επίλυση θεμάτων σε σχέση με την εγγραφή των διατροφολόγων και γενικότερα ο εκσυγχρονισμός της άσκησης του επαγγέλματος στους επαγγελματικούς κλάδους του ΣΕΕΤΤΔ. Παρόλο που το νομοσχέδιο σε προηγούμενο στάδιο εγκρίθηκε και από το Υπουργικό Συμβούλιο και από την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, δεν έχει μέχρι σήμερα θεσπιστεί σε Νόμο και πρέπει να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση υπερψήφισης των προτεινόμενων αλλαγών, εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Υπογραμμίζουμε ότι το νομοσχέδιο βρισκόταν για ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής και το 2011, αλλά δυστυχώς παρεμβάσεις τρίτων δεν το επέτρεψαν. Έκτοτε και παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις, παραμένει στα αζήτητα λόγω των παρεμβάσεων τρίτων.

Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο με τις σχετικές αλλαγές πληροί όλα τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα για τους επαγγελματίες επιστήμονες και τεχνολόγους τροφίμων, διαιτολόγους καθώς και διατροφολόγους.

To Υπουργείο Υγείας ζήτησε στις 1/3/2012 από το ΣΕΕΤΤΔ να μελετήσει κατά πόσο η ειδικότητα του Θεραπευτή Διατροφολόγου θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ως νέα τροποποίηση του νόμου, ενώ παράλληλα, μας δόθηκε η υπόσχεση ότι η τότε προτεινόμενη τροποποίηση θα προωθείτο παράλληλα για ψήφιση, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Σημειώνεται ότι μέχρι την 1/6/2012 είχαν συγκεντρωθεί τα στοιχεία από επαγγελματικά και επιστημονικά σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από Διεθνή Αρμόδια Σώματα και συνεχίζεται η ενδελεχής μελέτη με τη βοήθεια του νομικού συμβούλου του Συνδέσμου μας και του ΣΕΕΤΤΔ.

Τα πιο πάνω, τονίζουμε ξανά, επ’ ουδενί δικαιολογούν την καθυστέρηση στην προώθηση της ψήφισης  της προτεινόμενης τροποποίησης που εκκρεμεί από το 2003 και η οποία επηρεάζει μεγάλο αριθμό διαιτολόγων και διατροφολόγων, καθώς και επιστημόνων/τεχνολόγων τροφίμων.

Παράλληλα, το νομοθετικό κενό που υφίσταται σήμερα, παραβιάζει τα δικαιώματα της κοινωνίας και του συνόλου των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού παρέχει τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε να ασκεί το επάγγελμα του διατροφολόγου, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Πιστεύουμε ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, έχει καθήκον και επιβάλλεται να προωθήσει άμεσα την παρούσα τροποποιητική εισήγηση η οποία επηρεάζει το σύνολο των 774 μελών του ΣΕΕΤΤΔ (Επιστημόνων, Τεχνολόγων Τροφίμων, Διαιτολόγων), καθώς και αρκετά άλλα πρόσωπα, τα οποία είτε κατέχουν προσόντα στη διατροφολογία, είτε είναι φοιτητές διατροφολογίας, είτε απλά αναμένουν την εγγραφή τους. Υπενθυμίζουμε ότι η τροποποίηση δεν αφορά μόνο τους διατροφολόγους, αλλά και τους διαιτολόγους, κλινικούς διαιτολόγους, κλινικούς διατροφολόγους, τεχνολόγους τροφίμων και επιστήμονες τροφίμων, την ειδίκευση διαιτολόγου και διατροφολόγου καθώς και τη μοριοδότηση (Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης) για τη διατήρηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, όπως προνοείται σχετικά και από ευρωπαϊκές και διεθνείς νομοθεσίες.

Μετά από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Υγείας, έχουν γίνει αλλαγές προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μελών. Όλες οι αλλαγές/ προσθήκες/ τροποποιήσεις που έχουν ζητηθεί, έχουν ενσωματωθεί στο τροποποιητικό κείμενο και όποια τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση, όχι μόνο δεν δικαιολογείται, αλλά τουναντίον, θέτει σε κίνδυνο τόσο τη δημόσια υγεία, όσο και το μέλλον του επαγγέλματος. Να σημειωθεί ότι 2018, με διαβούλευση του Υπουργείου Υγείας με όλους τους «μνηστήρες» για αυτήν την νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων και του ΣυΔιΚυ, ΠΣΕΤΤ και ΣΕΕΤΤΔ για να μην παρεξηγηθεί ο όρος) δώσαμε τις θέσεις μας και στάλθηκε  για νομοτεχνικό έλεγχο  στη Γενική Εισαγγελία όπου τελικά κατατέθηκε στη Βουλή περί τα τέλη του 2021.

Από μέρους μας έχουμε ενσωματώσει όλες τις αλλαγές/τροποποιήσεις που μας υποδείχθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και από τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Οδηγίες Διατροφής, καθώς επίσης, λήφθηκαν υπόψη και οι διάφορες εισηγήσεις των εκάστοτε κοινοβουλευτικών επιτροπών υγείας, από το 2003 μέχρι σήμερα.

Tα μέλη μας είναι πλέον δύσπιστα για το κατά πόσο υπάρχει καλή διάθεση για τροποποίηση του Νόμου και θεωρούν ότι έφτασε επιτέλους το πλήρωμα του χρόνου για να κατοχυρωθούν επιτέλους τα δικαιώματά τους, τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα από το 2003.

Καταληκτικά, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστα κάποια δημοσιεύματα στα οποία αφήνονται υπονοούμενα ή άλλοι ισχυρισμοί για σκοπούς εντυπωσιασμού. Ο τίτλος του Διαιτολόγου και Διατροφολόγου διαφέρει και υπάρχει διαφορετικός ορισμός στην επιστημονική κοινότητα για το τι εστί η κάθε ειδικότητα. Αν μερικά άτομα προχωρούν να κάνουν μεταπτυχιακό,  αυτό  συνιστά επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη και δεν είναι υποχρεωτική για κανένα.  Θέση του ΣυΔιΚυ είναι να συμπεριληφθούν στο ΓεΣΥ  και οι διαιτολόγοι και οι διατροφολόγοι και όχι μόνο οι Κλινικοί Διαιτολόγοι που είναι σήμερα.

Επίσης, πουθενά δεν φαίνεται στην προτεινόμενη τροποποίηση του Νόμου να απαγορεύεται στους διατροφολόγους να παρέχουν συμβουλές ατομικά ή/και σε ομάδες υγειών ατόμων. Αντίθετα, η τροποποίηση του Νόμου αναφέρει ότι «δύναται να παρέχει συμβουλές  σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες υγειών ατόμων».

Ακόμα, η παχυσαρκία  μπορεί να θεωρείται ασθένεια  αλλά μπορούν να παρέμβουν διατροφικά όλοι οι ειδικοί (διαιτολόγοι, διατροφολόγοι, κλινικοί διαιτολόγοι, κλινικοί διατροφολόγοι) γι’ αυτό και δεν εμπίπτει στις διαγνώσεις για το ΓΕΣΥ.

Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι από την απαλλαγή του ΦΠΑ  επωφελούνται όλα τα μέλη του ΣυΔιΚυ και ΣΕΕΤΤΔ, νοουμένου ότι παρέχουν συναφείς υπηρεσίες και όχι  σε περίπτωση πώλησης άλλων προϊόντων στα γραφεία τους.

Εν κατακλείδι,  ας μείνουμε ενωμένοι για να κρατήσουμε τα επαγγέλματά μας στα πιο ψηλά επίπεδα, το αξίζουμε και ας το καταφέρουμε όλοι μαζί.

"Πολιτεία, η οποία δεν έχει βάση την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο.

~ Αδαμάντιος Κοραής" »

Για τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων, Διατροφολόγων Κύπρου

Δρ Ελένη Ανδρέου, RDN

Προέδρος ΣυΔιΚυ, ΣΕΕΤΤΔ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter2007