Διορισμός μελών Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κ


Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε (7/5/2020), σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3 των περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμων 31(Ι)/1996 ως 2004, τον διορισμό των πιο κάτω προσώπων ως μέλη του Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου (ΣΕΕΤΤΔ) για περίοδο τριών χρόνων (μέχρι 6/5/2023).  Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο Ν31(Ι)/1996 ως 2004 το ΣΕΕΤΤΔ καταρτίστηκε σε σώμα σε συνεδρία του στις 15/6/2020 έως ακολούθως:

Όνομα/ Τίτλος

Δρ Ελένη Π. Ανδρέου

Πρόεδρος

(Κλινικός Διαιτολόγος)

Κα Παναγιώτα Θεοφίλου

Αντιπρόεδρος

(Τεχνολόγος Τροφίμων)

Κα Μαργαρίτα Σιεκκερή

Ταμίας

(Επιστήμονας Τροφίμων)

Δρ Ιωάννης Καρής

Μέλος

(Επιστήμονας Τροφίμων)

Κα Ελίζα Μαρκίδου

Μέλος

(Κλινική Διαιτολόγος)

Δρ Χριστιάνα Φιλίππου Χαριδήμου

Μέλος

(Διαιτολόγος)

Κα Ροδάνθη Χατζηπιερή

Μέλος

(Τεχνολόγος  Τροφίμων)

Πάγιος στόχος του Συμβούλιου Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου  είναι η τήρηση του νόμου περί Εγγραφής Επιστημόνων/ Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου [Ν.31(Ι)/96], των μητρώων Επιστημόνων/Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων, αντίστοιχα,  καθώς και η ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
337