Χαιρετίζουν την έγκριση της πιλοτικής εφαρμογής της επέκτασης του Νεογνικού Ανιχνευτικού Προγράμματος


Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων και το Σωματείο Ασθενών & Φίλων, Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημάτων «Ασπίδα Ζωής» με ανακοίνωσή τους «χαιρετίζουν με ικανοποίηση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2022 με την οποία έχει εγκριθεί η πιλοτική εφαρμογή  της επέκτασης του Νεογνικού Ανιχνευτικού Προγράμματος. Με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα θα ελέγχονται επιπλέον 8 Κληρονομικά Μεταβολικά Νοσήματα (ΚΜΝ)  για περίοδο 3 ετών και μετά από αξιολόγηση για επιπλέον 2 χρόνια. Τα 8 νοσήματα που περιλαμβάνονται στο διευρυμένο πρόγραμμα νεογνικού ελέγχου είναι:

  1. Γλουταρική Οξυουρία τύπου Ι
  2. MSUD
  3. MCADD
  4. Ισοβαλερική οξυουρία (IVA)
  5. Ομοκυστινουρία
  6. Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (CAH)
  7. Γαλακτοζαιμία
  8. Έλλειψη αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD)

Το πρόγραμμα θα αναλάβουν να υλοποιήσουν, το τμήμα Βιοχημικής Γενετικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), και το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερικος Αργυρίου» (ΚΠΠ), τα οποία θα καλύπτουν το εργαστηριακό μέρος, και το Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ (ΝΑΜΙΙΙ) που θα καλύπτει το κλινικό μέρος του εν λόγω προγράμματος, υπό τον Συντονισμό του Υπουργείου Υγείας.

Η επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Νεογνικού Ελέγχου με την εισαγωγή περισσότερων ΚΜΝ αποτελεί πάγιο αίτημα του Σωματείου «Ασπίδα Ζωής» από το 2013, και έχει την αμέριστη και διαχρονική στήριξη της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπανίων Παθήσεων .

Ευελπιστούμε όπως το Υπουργείο Υγείας  και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς  προβούν  στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε το διευρυμένο πρόγραμμα νεογνικού ελέγχου να τεθεί σε άμεση εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


492