Συνεργασία Κίνησης Συμπαράστασης για το AIDS με το AIDS Healthcare Foundation


Η Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS (Κίνηση) με χαρά ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος “Cy Checkpoint: PopUp HIV Test”, σε συνεργασία με το “AHF: AIDS Healthcare Foundation”. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Το πρόγραμμα προβλέπει τη διεύρυνση των εξετάσεων ταχείας διάγνωσης για τον HIV και άλλες Σεξουαλικά Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις (ΣΜΛ), που διενεργεί από το 2015. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Κίνηση συνεργάζεται με το AHF. Η συγκεκριμένη συνεργασία δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης των υφιστάμενων δράσεων εξέτασης για τον HIV, σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε εβδομαδιαία βάση, καλύπτοντας ολόκληρο το νησί, σε διάφορες τοποθεσίες (PopUp HIV Test).

Tο CyCheckpoint αποτελεί το Κέντρο Πρόληψης, Ενημέρωσης και Εξέτασης για τον HIV και άλλες ΣΜΛ της Κίνησης. Ιδρύθηκε το 2015 και λειτουργεί με βάση βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές, ακολουθώντας το μοντέλο CBVCT (Community Based Voluntary Counselling & Testing). Το κέντρο λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Παρόλο που η δράση του CyCheckpoint ως τώρα περιοριζόταν σε 2 με 3 εβδομάδες ανά έτος, έχει διενεργήσει περισσότερες από 2,700 εξετάσεις ταχείας διάγνωσης. Το πρόγραμμα “PopUp HIV Test” παρέχει στους ωφελούμενους τη δυνατότητα να εξετάζονται συχνότερα στην πόλη τους, χωρίς ραντεβού. Για όσους επιθυμούν ραντεβού, θα μπορούν να το πράξουν μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 9960 7005 ή της σελίδας https://web.facebook.com/CyCheckpoint.

Η εξέταση είναι “γρήγορη, ανώνυμη και δωρεάν”, δίνει αποτέλεσμα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα με ακρίβεια 99,8%-100%. Οι ωφελούμενοι μπορούν να συνομιλήσουν σε ασφαλές, φιλικό και μη-επικριτικό περιβάλλον με εκπαιδευμένους εξεταστές από την κοινότητα (peer counselling), ενώ στα άτομα των οποίων οι εξετάσεις αντιδρούν σε αντισώματα του HIV, παρέχεται ψυχολογική στήριξη από Κλινική Ψυχολόγο, συνοδεία για επιβεβαιωτική εξέταση και διασύνδεση με τις δημόσιες δομές υγείας.

Η Κίνησηιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί μη-κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό σωματείο, με κύριο σκοπό τη συμπαράσταση και υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV και των ατόμων με σύνδρομο AIDS, των συντρόφων, φίλων και οικογενειών τους. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, διατηρεί πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης από το 1995, στη Γρηγόρειο Κλινική (Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας) και εκτός, αλλά και μέσω της Γραμμής Στήριξης: 9960 9070. Παράλληλα, προωθεί τη συνδυαστική πρόληψη και τη σεξουαλική υγεία, και υιοθετεί δράσεις καταπολέμησης του κοινωνικού στίγματος που αφορά τον HIV/AIDS. Συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις της διεθνούς κοινότητας, διατηρεί στενές συνεργασίες με αντίστοιχους οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, και συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Επιτροπή για το AIDS.

Η συνεργασία μας με έναν παγκόσμιο οργανισμό όπως το AHF, αποτελεί για μας μορφή αναγνώρισης του έργου μας, αλλά και δέσμευση για συνέχιση της συμβολής μας στη δημόσια υγεία».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
438