Στις 26 Οκτωβρίου η Ετήσια Παγκύπρια Γ. Συνέλευση της ΟΣΑΚ


Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) θα πραγματοποιήσει την Ετήσια  Γενική Συνέλευση των μελών της, την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου, στις 5:00 μ.μ. Η Συνέλευση θα διεξαχθεί διαδικτυακά, λόγω των μέτρων προστασίας των ευάλωτων ομάδων εξαιτίας του Κορωνοϊού.

Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στη συνέλευση είναι τα πιο κάτω:

Παρουσίαση των πεπραγμένων της χρονιάς 2021 – 2022  

Παρουσίαση και έγκριση των λογαριασμών της Ετήσιας Έκθεσης Ελεγκτών για το 2021

Λογοδοσία, συζήτηση και έγκριση αποτελεσμάτων και λήψη αποφάσεων

Διορισμός Εγκεκριμένου Ελεγκτή για το έτος 2022

Άλλα θέματα τα οποία εγγράφονται από τις οργανώσεις μέλη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


471