ΟΣΑΚ: Το κοινό να επικοινωνεί με το 1403 υποβάλλοντας το παράπονο και την καταγγελία του


Με ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συμμαχία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΟΣΑΚ) αναφέρει:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί υπενθύμιση ότι οι ασθενείς έχουν δικαιώματα τα οποία πρέπει να τυγχάνουν του απόλυτου σεβασμού και εφαρμογής. Κάθε πολίτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα στη λήψη σωστής, ποιοτικής περίθαλψης και φροντίδας με αξιοπρέπεια.

Έχοντας ως κύριο στόχο την εφαρμογή και διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και όλων των πολιτών στην υγεία, η ΟΣΑΚ δηλώνει και διεκδικεί:

ü  Την προώθηση και  εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας του 2005 για την εφαρμογή και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών μέσω της θέσπισης του Συνηγόρου Υγείας.

ü  Την ισότιμη συμμετοχή των εκπροσώπων των ασθενών στη διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών της υγείας.

ü  Την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ασθενών για συμμετοχή στη διαχείριση της πάθησης τους αλλά και στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

ü  Την προώθηση μηχανισμών και διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας.

ü  Την προώθηση αξιόπιστων εργαλείων για την αξιολόγηση, έλεγχο και εποπτεία του τομέα της υγείας.

 * Τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής του ΓεΣΥ- με την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

*   Τη στήριξη του δημόσιου τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

*  Την ενίσχυση και θωράκιση της δημόσιας υγείας μέσω γενναίων επενδύσεων και μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών.

*  Την επανεξέταση των πολιτικών της υγείας και την εστίαση στην ενίσχυση και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας με την εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών πρόληψης και αλλαγής κουλτούρας αλλά και ενδυνάμωσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.  

Η ΟΣΑΚ τιμώντας την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών τονίζει ότι βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, ενισχύοντας τη φωνή τους, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια διασφάλισης και ενίσχυσης των δικαιωμάτων τους.

Τέλος, θέλοντας να στηρίξει όλους τους πολίτες και σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης του δικαιώματος έκφρασης παραπόνων, η ΟΣΑΚ ενθαρρύνει το κοινό όπως επικοινωνεί με τη δωρεάν γραμμή 1403, υποβάλλοντας το δικό τους παράπονο και καταγγελία.

Η ΟΣΑΚ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει με υπέρμετρο ζήλο τον αγώνα της για διεκδίκηση και πλήρη τήρηση των δικαιωμάτων των ασθενών και των πολιτών στην υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών σε επικεφαλίδες:

 1. Δικαίωμα της πρόληψης
 2. Δικαίωμα της πρόσβασης
 3. Δικαίωμα της πληροφόρησης
 4. Δικαίωμα της συγκατάθεσης
 5. Δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής
 6. Δικαίωμα της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας
 7. Δικαίωμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενούς
 8. Δικαίωμα της τήρησης προδιαγραφών ποιότητας
 9. Δικαίωμα της ασφάλειας
 10.  Δικαίωμα της καινοτομίας
 11. . Δικαίωμα της αποφυγής περιττής ταλαιπωρίας, πόνου & διακρίσεων
 12.  Δικαίωμα της εξατομικευμένης θεραπείας
 13. Δικαίωμα έκφρασης παραπόνων
 14. Δικαίωμα της αποζημίωσης»

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
1060