ΟΣΑΚ: Στην Κύπρο υπάρχει σοβαρό κενό στα θέματα ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας


Με το σλόγκαν «Ασφάλεια Φαρμάκων» γιορτάζουμε τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου αναφέρει:

«Για μια ακόμη χρονιά γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών, η οποία καθιερώθηκε από το 2019, καθώς η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της υγειονομικής περίθαλψης. Για φέτος, θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας Ασθενών επιλέχθηκε η «Ασφάλεια των φαρμάκων».

Σφάλματα στη χορήγηση φαρμάκων μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες οι οποίες σαφέστατα επηρεάζουν τους ασθενείς ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνουν σημαντικά τα συστήματα υγείας.

Αν και στην εποχή μας υπάρχουν αρκετές νέες θεραπείες, τεχνολογίες και μοντέλα φροντίδας με τεράστιες θεραπευτικές δυνατότητες, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι εμπεριέχουν παράλληλα νέες απειλές για την ασφαλή φροντίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες λόγω χρήσης φαρμάκων παραμένουν ανάμεσα στα συχνότερα αίτια προσέλευσης σε ιατρό.

Είναι γεγονός ότι πολλές βλάβες οι οποίες σχετίζονται με τη φαρμακευτική αγωγή μπορούν να προληφθούν και μειωθούν. Γι’ αυτό και στόχος της φετινής εκστρατείας είναι να εδραιωθεί η προώθηση ασφαλών πρακτικών φαρμακευτικής αγωγής, γεγονός το οποίο θα συμβάλει στην πρόληψη φαρμακευτικών λαθών όπως και στη μείωση των βλαβών οι οποίες σχετίζονται με τη φαρμακευτική αγωγή.

Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος των κυβερνήσεων και των διαμορφωτών πολιτικής έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των ασθενών Προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στο θέμα της ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης είναι σημαντικό να διασφαλιστούν σαφείς πολιτικές, οργανωτική ικανότητα ηγεσίας, δεδομένα για τη βελτίωση της ασφάλειας, εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας και αποτελεσματική συμμετοχή ασθενών και οικογενειών στη διαδικασία περίθαλψης.

Στην Κύπρο δυστυχώς υπάρχει σοβαρό κενό στα θέματα που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας. Το κίνημα το ασθενών ιεραρχώντας πολύ ψηλά τα ζητήματα αυτά, διεκδικεί εδώ και χρόνια  τη δημιουργία ανεξάρτητων οργανισμών για την εποπτεία και εφαρμογή πολιτικών που θα ελέγχουν και θα αξιολογούν την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας.

Όπως σημειώνεται και στη διεθνή εκστρατεία όλοι έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των φαρμάκων χρησιμοποιώντας το τρίπτυχο  Μάθε – Έλεγξε – Ρώτα».
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter
471