ΟΣΑΚ: Η ηλεκτρονική υγεία στο κέντρο προτεραιοτήτων των οργανωμένων ασθενών


 Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το εργαστήρι με τίτλο: “Patients in a Digital World: Challenges & Solutions” το οποίο διεξήχθη στις 7 Νοεμβρίου 2019 στη Λευκωσία.

Το εργαστήρι  διοργανώθηκε στα πλαίσια του EPIS( European Patient Innovation Summit) 2019,  μιας Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Κορυφής για την καινοτομία με επίκεντρο τους ασθενείς. Το EPIS που ιδρύθηκε το 2016, είναι μια πλατφόρμα για τους οργανωμένους ασθενείς από όλη την Ευρώπη για συζήτηση όλων των πτυχών της ψηφιακής υγείας, με στόχο την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τη θέση των ασθενών σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό κόσμο. Η πρωτοβουλία EPIS χρηματοδοτείται από τη Novartis.

Το εργαστήρι παρακολούθησαν οι εκπρόσωποι των οργανώσεων της ΟΣΑΚ. Περιλάμβανε σύνδεση με τα κεντρικά hubs στην Ευρώπη όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ειδικούς στο χώρο της ψηφιακής υγείας όπως και ενότητες τοπικής συζήτησης στην κάθε χώρα.

Το φόρουμ αυτό έδωσε στους ασθενείς την ευκαιρία να ακούσουν τα δρώμενα στο χώρο της ψηφιακής υγείας στην Ευρώπη από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες,  να συζητήσουν μεταξύ τους για την τοπική πραγματικότητα και τον ρόλο των ασθενών σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή και να βρουν ιδέες για να ξεκινήσουν το διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο.

Τέλος, τα μέλη της ΟΣΑΚ, στα πλαίσια του εργαστηρίου συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα καθορίζοντας μια απτή και ρεαλιστική δράση η οποία θα υλοποιηθεί τοπικά το 2019-2020, ώστε οι ασθενείς να έχουν φωνή στο μέλλον της ψηφιακής υγείας. Συγκεκριμένα η ΟΣΑΚ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) θα ξεκινήσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης του αρχείου δικαιούχου/ ηλεκτρονικού μητρώου υγείας στην νέα πύλη του ΟΑΥ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
380