Συνάντηση ΠΣΣΕ με τον Υπουργό Υγείας για τον Κώδικα Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας


Αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), πραγματοποίησε χθες συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, Δρ Γιώργο Παμπορίδη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση του Υπουργού για τον «Κώδικα Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ» τον οποίο έχει εκδώσει το ΠΣΣΕ ανταποκρινόμενο στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του εθελοντικού τομέα σε πρακτικές χρηστής διοίκησης.

Ο αντιπρόεδρος του ΠΣΣΕ ανέφερε ότι «η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια, η ορθή συμπεριφορά και η δεοντολογία αποτελούσαν πάντοτε διαχρονικούς στόχους για τον εθελοντισμό στο νησί μας. Ο Κώδικας προτρέπει κάθε ΜΚΟ να έχει ως προτεραιότητα της, μεταξύ άλλων, την τήρηση της νομιμότητας, τη διαφάνεια, την αμεροληψία, την αξιοπιστία, την υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα. Αυτές οι αρχές και πρακτικές πρέπει να καθοδηγούν και να εμπνέουν τις ΜΚΟ και πρωτίστως να εφαρμόζονται σε κάθε επίπεδο της διοίκησης τους, από τα στελέχη των συμβουλίων, το προσωπικό αλλά και τους εθελοντές.».

Ο κ. Δημητρίου ανέφερε επίσης ότι θερμή παράκληση του ΠΣΣΕ είναι να μελετήσει το Υπουργείο τρόπους στήριξης του κώδικα και περαιτέρω εφαρμογής του.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός συνεχάρη το ΠΣΣΕ για αυτή την πρωτοβουλία και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις χορηγίες προς τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις από το Υπουργείο Υγείας αλλά και τις προσπάθειες συντονισμού των χορηγιών από τις διάφορες υπηρεσίες, καταλήγει η ανακοίνωση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter758