Συνάντηση ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Κύπρου με τη Συντεχνία Νοσηλευτών της Μάλτας


Στο επίκεντρο αλλαγές στα συστήματα υγείας

Μέλη του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Κύπρου εκπροσώπησαν τη συντεχνία στο 13ο Κοινοπολιτειακό Συνέδριο με θέμα «Nurses and Midwives Improving Healthcare». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα, μεταξύ 8 – 9 Μαρτίου 2019.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Χρίστος Χριστοδούλου, Πετρούλα Παρασκευά και Στέλλα Ηλία είχαν την ευκαιρία να έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Συντεχνίας των Νοσηλευτών και Μαιών της Μάλτας Mr. Colin Galea.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δυο συντεχνίες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το καθεστώς εργοδότησης και άλλα θέματα που απασχολούν νοσηλευτές και μαίες στις δύο χώρες. Κοινή διαπίστωση είναι πως και στις δύο χώρες οι κυβερνήσεις προχωρούν σε παρόμοιες αλλαγές στο σύστημα υγείας όσον αφορά τη διαχείριση των κρατικών νοσηλευτηρίων. Οι δυο συντεχνίες διατυπώνουν παρόμοιες ανησυχίες σχετικά με κάποιες αλλαγές όπως είναι η σωστή στελέχωση των νοσοκομείων, η συνύπαρξη Νοσηλευτών, Μαιών και Επισκεπτριών Υγείας που παραμένουν στο δημόσιο με τους νοσηλευτές που θα εργοδοτούνται με τους όρους του αυτόνομου οργανισμού ο οποίος έχει αναλάβει τη διοίκηση των νοσοκομείων.

Συμφωνήθηκε ότι οι δύο συντεχνίες θα βρίσκονται σε επαφή για ανταλλαγή απόψεων.
Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ευχαριστεί τον ΠΑΣΥΝΜ για την πρωτοβουλία να φέρει σε επαφή τις δυο συντεχνίες.




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter












251