Στις 10 Αυγούστου οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για επιλογή του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του ΠΚ


Στην ειδική επιτροπή εκλογής ο Δρ. Κύπρος Νικολαΐδης

Απρόσκοπτα προχωράει η διαδικασία για την επιλογή των 5 νέων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και για την επιλογή του Κοσμήτορά της. Για τις εν λόγω θέσεις έχουν υποβληθεί πέραν των εκατό αιτήσεων από ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Ελλάδα και άλλες χώρες. «Πολλές από τις αιτήσεις είναι εξαιρετικές και αυτό αποτελεί μια σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης για την Ιατρική Σχολή» σημείωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.

Ειδικότερα όσον αφορά στην εκλογή του νέου Κοσμήτορα της Σχολής, η Ειδική Επιτροπή πρόκειται να συνέλθει στις 10 Αυγούστου για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τους υποψήφιους. Για την εν λόγω θέση έχουν υποβάλει αιτήσεις δεκατρείς (13) υποψήφιοι διεθνούς εμβέλειας με εκτενή ακαδημαϊκή και κλινική εμπειρία. Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας, της Ειδικής Επιτροπής, για εκλογή του Κοσμήτορα, προεδρεύει - ex-officio - ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου ενώ την Επιτροπή απαρτίζουν οι:

  • Καθηγητής Κύπρος Νικολαΐδης, Maternal Fetal Medicine, Director of the Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Καθηγητής Πάρης Τέκκης, Colorectal Surgery, Imperial College and The Royal Marsden Hospital, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Καθηγητής Giovanni Scambia, Department of Obstetrics and Gynecology of the Catholic University of the Sacred Heart, School of Medicine, Ιταλία
  • Καθηγητής Cornelis Van de Velde, Surgical Oncology, Leiden University Medical Center, Ολλανδία

Δυο διακεκριμένοι Κύπριοι Κλινικοί Ακαδημαϊκοί στην Ειδική Επιτροπή για εκλογή Κοσμήτορα

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που έχει αναπτύξει με τους εγνωσμένου κύρους Κύπριους κλινικούς ακαδημαϊκούς Δρ. Κύπρο Νικολαΐδη και Δρ. Πάρη Τέκκη αξιοποιεί την τεχνογνωσία τους στο πλαίσιο των λειτουργιών της Ειδικής Επιτροπής, σε αυτή την εξαιρετικής σημασίας διαδικασία εκλογής.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με την επικύρωση της εκλογής του νέου Κοσμήτορα από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η ανάληψη καθηκόντων τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2018.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναμένεται να προκηρύξει σύντομα άλλες δεκατρείς (13) θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού στην Ιατρική Σχολή σε όλες τις βαθμίδες. Συνολικά αναμένεται η ενίσχυση της Ιατρικής Σχολής με είκοσι δύο (22) νέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού μέχρι το τέλος του 2018, καλύπτοντας έτσι και το 6ο έτος σπουδών. Η στελέχωση της Σχολής πρόκειται να συνεχιστεί δυναμικά τα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ακαδημαϊκή Ιατρική στην Κύπρο, στην ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών και στη συνεργασία με τα δημόσια νοσηλευτήρια.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
219