ΣΦΕΚ: Να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές δαπάνες των Κυπρίων για φάρμακα


Πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2019 Έκτακτη Γενική συνέλευση του ΣΦΕΚ κατά τη διάρκεια της οποίας η κύρια συζήτηση ήταν το φάρμακο στο ΓεΣΥ. Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  1. Ο ΣΦΕΚ στηρίζει ανεπιφύλακτα την εφαρμογή ενός λειτουργικού και βιώσιμου ΓεΣΥ, που θα διασφαλίζει την επάρκεια με ποιοτικά, αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα για όλους τους ασθενείς.
  2. Ο ΣΦΕΚ επιθυμεί όπως ο ασθενής έχει ένα καλό και ποιοτικό φάρμακο στην διάθεσή του και πιστεύει ότι:

i. Ο προϋπολογισμός για το φάρμακο θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός των αναγκών. Γι` αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές δαπάνες των Κυπρίων για φάρμακα το 2018 και με πρόβλεψη για λογική αύξηση μέσα στο 2019 και άλλοι παράγοντες όπως είναι οι αγορές από τα κατεχόμενα και από την Ελλάδα και το αυξημένο κόστος αποθήκευσης και διανομής. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας ο ορθός καθορισμός του προϋπολογισμού για κάλυψη όλων των αναγκών. Δεν είναι δυνατόν με τα ίδια ποσά που επενδύονται σήμερα για τη φαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών, που είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, να αναμένεται να προσφερθούν ποιοτικότερες και περισσότερες υπηρεσίες φαρμακευτικής περίθαλψης.

ii. Σχετικά με το θέμα των rebates (ανταποδοτικότητας) ζητούμε από τον ΟΑΥ να το χειρισθεί σωστά, δηλαδή οι εκπτώσεις που ζητούνται να μην είναι υπερβολικά ψηλές, ώστε να θέσουν σε κίνδυνο την παρουσία και διαθεσιμότητα των υφιστάμενων αλλά και νέων φαρμάκων στην μικρή αγορά της Κύπρου.

iii. Όσον αφορά το clawback (επιστροφή χρημάτων στον ΟΑΥ σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού) η Γενική Συνέλευση πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή η πρόνοια μπορεί να εξετασθεί για πιθανή εφαρμογή μετά από πέντε χρόνια έτσι ώστε να υπάρχει ικανοποιητικό ιστορικό από την λειτουργία του ΓεΣΥ και αφού διαπιστωθεί η συμπεριφορά της αγοράς του φαρμάκου σε περιβάλλον ΓεΣΥ. Είναι απαράδεκτο να καλούνται οι πάροχοι να καλύψουν τις οποιεσδήποτε υπερβάσεις στον προϋπολογισμό όταν μάλιστα η ευθύνη για τον καθορισμό των αναγκών και η κάλυψη τους ανήκει εξ ολοκλήρου στον ασφαλιστικό οργανισμό.

Τέλος η Γενική Συνέλευση χαιρετίζει την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να εφαρμόσει το ΓεΣΥ, γιατί ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Κυπριακό Κράτος χρειάζεται ένα καθολικό υγιές σύστημα υγείας. Το απαιτεί ο κύπριος ασθενής και το δικαιούται.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter789