ΣΕΣΙΚ: Επιστολή στο Υπουργείο Υγείας για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου


Ο Σύνδεσμος Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών Κύπρου(ΣΕΣΙΚ) ενημερώνει ότι έχει αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις, με τη δικαίωση στο Δικαστήριο Εργατικών διαφορών της αίτησης για μετατροπή σύμβασης εργαζόμενης με συμβόλαιο καθορισμένης διάρκειας, σε αορίστου χρόνου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΕΣΙΚ: «Η αίτηση βασίστηκε στις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου του 2003 (Ν.98(Ι)/2003), εναρμονιστικού με τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση της συμφωνίας πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη στις 18/3/1999 από τους Ευρωπαίους Κοινωνικούς Εταίρους (τη CES, τη UNICE και το CEEP) με σκοπό την αποτροπή της καταχρηστικής συνομολόγησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τα Κράτη Μέλη.

Με την επιστολή μας ζητούμε την άμεση μετατροπή των συμβολαίων των εκτάκτων ιατρών που συμπλήρωσαν 30 μήνες σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, καθώς θεωρούμε ότι η πιο πάνω περίπτωση αφορά πλήρως και είναι όμοια με τις περιπτώσεις όλων των εκτάκτων ιατρών οι οποίοι αδικούνται, καθώς εργάζονται εγκλωβισμένοι μισθολογικά και επαγγελματικά εδώ και αρκετά χρόνια, εξυπηρετώντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε καίριες, οργανικές θέσεις. Μετά και τη συμφωνία ΠΑΣΥΚΙ-Υ.Υ. τον Ιανουάριο του 2015, η οποία ανέφερε σαφώς ότι το μέλλον των εκτάκτων και συμβασιούχων ιατρών θα εξαρτηθεί από την έκβαση της δίκης στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί και το σκέλος της που αφορά τους εκτάκτους γιατρούς, καθώς τα θέματα των προαγωγών και της υπερωριακής αμοιβής έχουν επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό.

Υπενθυμίζουμε τις συναντήσεις του ΣΕΣΙΚ με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Υγείας και του ΤΔΔΠ, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της συμφωνίας για τους εκτάκτους και αναμένουμε από το Υπουργείο Υγείας αλλά και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών να πράξουν το αυτονόητο και να διορθώσουν άμεσα αυτή την παρανομία.

Χαιρετίζουμε τη σημερινή(σ.σ. την Πέμπτη) ανακοίνωση της ΠΑΣΥΚΙ για το ίδιο θέμα, καθώς και την προηγηθείσα ανακοίνωση της ΠΑΣΥΝΟ. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους συνδικαλιστικούς φορείς των επαγγελματιών υγείας, καθώς η μετατροπή των δικαιούχων σε αορίστου χρόνου αποτελεί ένα από τα πάγια μας αιτήματα. Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμούν προσφυγές εκτάκτων γιατρών στο Ανώτατο, για το ίδιο θέμα. Ευελπιστούμε σε άμεση διευθέτηση του πιο πάνω θέματος από τους αρμόδιους φορείς».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
305