Πρόταση της Εθνικής Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου για τη μείωση των αμβλώσεων


Το Ygeia-News παραθέτει αυτουσια την πολυσέλιδη πρόταση της Εθνικής Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου για τη μείωση των αμβλώσεων.

Πρόλογος

Οι αμβλώσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα βιοηθικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Το ζήτημα των αμβλώσεων είναι ιδιαίτερα σύνθετο καθώς αφορά τα βαθύτερα πιστεύω των ανθρώπων για την ανθρώπινη ύπαρξη και ζωή και συγκεκριμένα το χαρακτήρα της ύπαρξης του εμβρύου και τα ατομικά δικαιώματα γυναικών και ανδρών. Οι απόψεις που πάντα διατυπώνονται από διάφορες πλευρές είναι ποικίλες και αντιθετικές.

Όλοι, όμως, συμφωνούν και αυτή η συμφωνία αντικατοπτρίζει και τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) ότι η πραγματικότητα των αμβλώσεων είναι μια αρνητική εξέλιξη για τον πολιτισμό μας και ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα δικαιώματα των γυναικών, των ανδρών και των εμβρύων και το συμφέρον της κυπριακής κοινωνίας.

Ακόμη και στα πλαίσια αυτής της κοινής παραδοχής, η ΕΕΒΚ έχει πλήρη επίγνωση ότι η μείωση των αμβλώσεων ή των ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών συνδέεται με αντιθετικές απόψεις για τα αίτια του προβλήματος και τα μέσα αντιμετώπισής τους, απόψεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικές αντιλήψεις για το χαρακτήρα και το σκοπό της ανθρώπινης ζωής και το ενδεδειγμένο όραμα για το παρόν και το μέλλον της κυπριακής κοινωνίας. Την ίδια στιγμή, όμως, η ΕΕΒΚ είναι πεπεισμένη ότι η παρουσίαση αντίθετων στο χαρακτήρα τους απόψεων και προτάσεων είναι προς όφελος όλων καθώς αυτή ενέχει τη δυναμική τόσο του επηρεασμού του ενός από τον άλλο, όσο και της καλύτερης κατανόησης του σύνθετου χαρακτήρα της ανθρώπινης ζωής και κοινωνίας.

Η Γνώμη αυτή έρχεται να συμπληρώσει το υπόμνημα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου του 2009 προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, σε σχέση με το θέμα των αμβλώσεων και των συνεπειών τους[1].

Στο συγκεκριμένο υπόμνημα η ΕΕΒΚ επισημαίνει ότι, «η μείωση του αριθμού των αμβλώσεων δεν μπορεί παρά να αποτελεί πρωτεύοντα στόχο μιας κοινωνίας» και δεύτερον, ότι «ο καλύτερος τρόπος μείωσης του αριθμού των αμβλώσεων είναι η μείωση των ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών».

Με την παρούσα γνώμη, η ΕΕΒΚ αποσκοπεί, σε ένα πρώτο επίπεδο, να διευρύνει τις δυνατότητες αντιμετώπισης μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης στην κατεύθυνση μείωσης του αριθμού των αμβλώσεων και σε ένα δεύτερο επίπεδο, να συμβάλει στη μείωση του αριθμού των ενδεχόμενων ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών.

Πιο συγκεκριμένα, κύριος σκοπός της συγκεκριμένης Γνώμης της ΕΕΒΚ είναι να γίνουν συγκεκριμένες εισηγήσεις που, από τη μια, θα επιδεικνύουν σεβασμό στα ηθικά και νομικά δικαιώματα γυναικών, ανδρών και εμβρύων και θα διασφαλίζουν την ψυχική και σωματική τους υγεία μέσα από την ενίσχυση και επέκταση των ελεύθερων και ενημερωμένων επιλογών των ζευγαριών που εμπλέκονται σε μια εγκυμοσύνη και από την άλλη, θα θέτουν τις προϋποθέσεις για ένα ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο στην κατεύθυνση μείωσης των ενδεχόμενων ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών.

Από τις έξι (6) εισηγήσεις της ΕΕΒΚ που ακολουθούν, η αποδοχή της 1ης και της 2ης εισήγησης, που αποσκοπούν στην διεύρυνση των δυνατοτήτων και των επιλογών των ζευγαριών που προτίθενται να προχωρήσουν σε άμβλωση, αναμένεται να έχει απτά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον. Η αποδοχή της 3ης, 4ης, 5ης και 6ης εισήγησης που αποσκοπούν στη μείωση των ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών αναμένεται να έχει μόνιμα και αξιόπιστα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου καθώς αφορούν την αλλαγή κουλτούρας, μέσα από την ενδυνάμωση κομβικής σημασίας θεσμών για την κυπριακή κοινωνία, την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας για τα πραγματικά αίτια και τις επιπτώσεις των αμβλώσεων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο ώστε η αντιμετώπιση του προβλήματος να γίνει με συστηματικό, δίκαιο και υπεύθυνο τρόπο.

Όλες οι εισηγήσεις της ΕΕΒΚ απαιτούν από τους αρμόδιους φορείς και την κοινωνία των πολιτών να ενσκήψουν στο ζήτημα των αμβλώσεων, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες ευθύνες και επενδύοντας πόρους με σκοπό την αντιμετώπιση τους, κατά τρόπο που θα καταξιώνει τη σημασία του ανθρώπινου προσώπου και των δικαιωμάτων κάθε ατόμου και θα συμβάλλει στην συνοχή και την πρόοδο της κοινωνίας.


[1] Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, Υπόμνημα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε σχέση με το θέμα των εκτρώσεων και των συνεπειών τους, 10 Φεβρουαρίου 2009.

Ολόκληρη η πρόταση στο πιο κάτω έγγραφο:Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
111