Προαγωγές στο Γενικό Χημείο του Κράτους


Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2014:

Η κ. Κατερίνα Κονάρη, η οποία αφυπηρέτησε πρόωρα από τη Δημόσια Υπηρεσία από τις 2 Δεκεμβρίου 2013 και κατείχε τη μόνιμη θέση Χημικού, 1ης Τάξης, Γενικό Χημείο του Κράτους, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Χημικού, Γενικό Χημείο του Κράτους, αναδρομικά από τις 15 Δεκεμβρίου 2010 μέχρι την αφυπηρέτησή της.

(Π.Φ. 19621)

Η κ. Μηλίτσα Χατζηγεωργίου, μόνιμος Χημικός, 1ης Τάξης, Γενικό Χημείο του Κράτους, προάγεται, πάνω σε υπεράριθμη βάση, δυνάμει του άρθρου 45 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 2) του 2014, στη θέση Ανώτερου Χημικού, Γενικό Χημείο του Κράτους, αναδρομικά από τις 15 Δεκεμβρίου 2010.

(Π.Φ. 22773)

Η κ. Δώρα Ζήνωνος-Παρτασίδου, μόνιμος Χημικός, 1ης Τάξης, Γενικό Χημείο του Κράτους, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Χημικού, Γενικό Χημείο του Κράτους, αναδρομικά από τις 15 Δεκεμβρίου 2010.

(Π.Φ. 25408)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
401