Πέντε αιτήματα ΚΕΔΥΥ στον Παμπορίδη για εφαρμογή του ΓΕΣΥ και αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων


Το Ygeia-News παραθέτει την επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΚΕΔΥΥ) Ανδρέας Κοντόπουλος στον υπουργό Υγείας Γιώργο Παμπορίδη, μετά από συνάντησή τους που προηγήθηκε.

Στην επιστολή παρατίθενται πέντε αιτήματα της ΚΕΔΥΥ για την εφαρμογη του ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων. Αναφέρει:

“Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που είχατε την καλοσύνη να μας δεχτείτε στο γραφείο σας στις 19/10/2015, για να γνωριστούμε αλλά και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την σχεδιαζόμενη εφαρμογή του ΓΕΣΥ, καθώς και την αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων.

Κατά τη διάρκεια τη συνάντησης μας, μεταξύ άλλων, σας αναπτύξαμε τις ανησυχίες μας όσον αφορά τη Διοικητική Δομή των Υπηρεσιών Υγείας, τον τρόπο που διορίζονται, προσλαμβάνονται, προάγονται αλλά και αξιολογούνται οι εργαζόμενοι και κυρίως τα Διοικητικά Στελέχη, στις Υπηρεσίες Υγείας, νοσηλευτήρια, Υπουργείο Υγείας και ΟΑΥ.

Με πολλή ικανοποίηση αντιληφθήκαμε ότι, συμμερίζεστε τις ανησυχίες μας και ότι μέσα από την προσπάθεια σας για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων, καθώς και την αναθεώρηση/διόρθωση του προτεινομένου νομοσχεδίου για την αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων, θα φροντίσετε να τις καθησυχάσετε.

Συγκεκριμένα σας ζητήσαμε να επεξεργαστείτε ιδιαίτερα την ορθολογιστική Δομή Διοίκησης αλλά κυρίως η αξιοκρατική επιλογή στελεχών για τη Διοίκηση Οργανισμών Υγείας. Αυτό θα πρέπει να γίνει από μηδενική βάση και όχι όπως συνηθίζεται να γίνεται μέχρι τώρα, (με κριτήρια κομματικά ή που να βασίζονται σε χρόνια υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μόρφωση και η ικανότητα). Με βάση αυτή την στοιχειώδη αντίληψη, ως Κυπριακή Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, πιστεύουμε ότι η Διαμόρφωση σχετικής νομοθεσίας /κανονισμών ούτως ώστε να διασφαλιστούν τα κάτωθι σημεία είναι επιβεβλημένη.

1. Όλοι οι μελλοντικοί αξιωματούχοι του Υπουργείου Υγείας, OAY, καθώς και όσοι θα προσληφθούν ή προαχθούν σε Διοικητικές θέσεις μέσα στα νοσοκομεία ή/και άλλες Υπηρεσίες Υγείας του κράτους, περιλαμβανομένων και όσων θα διορίζονται για να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, επιπλέον από την επιστημονική τους μόρφωση και κατάρτιση (ιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, κλπ), θα πρέπει να κατέχουν ένα τουλάχιστο μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας ή Διοίκηση επιχειρήσεων.

2. Όλοι οι α αξιωματούχοι του Υπουργείου Υγείας, OAY, καθώς και όσοι κατέχουν διοικητικές θέσεις μέσα στα νοσοκομεία ή/και άλλες Υπηρεσίες Υγείας του κράτους, θα πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία, επιπλέον από την επιστημονική τους μόρφωση και κατάρτιση (ιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, κλπ), να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων εντός λογικού χρονικού πλαισίου.

3. Εναρμόνιση της αξιολόγησης των εργαζομένων στις Υπηρεσίες Υγείας, Υπουργείο Υγείας και OAY σύμφωνα με τις μοντέρνες και ορθολογιστικές τεχνικές αμφίδρομης αξιολόγησης που να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την επίτευξη μετρήσιμων στόχων και απόκτηση επιπλέον ακαδημαϊκών προσόντων και κατάρτισης.

4. Καθιέρωση συγκεκριμένων κινήτρων και επιβραβεύσεων για την προώθηση και επίτευξη των στόχων.

5. Έλεγχο της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας όσων κατέχουν διοικητικές θέσεις και αξιώματα στις Υπηρεσίες Υγείας Υπουργείο Υγεία και OAY.

Βέβαιοι ότι θα τιμήσετε την πρόσφατη δήλωσης/δέσμευση σας ότι το νομοσχέδιο που έχει ετοιμαστεί επί του προκατόχου σας, θα αλλάξει σημαντικά και όλες οι αλλαγές που θα γίνουν θα συζητηθούν και συμφωνηθούν με όλους τους εμπλεκομένους και πεπεισμένοι ότι, η επιτυχία οποιανδήποτε προσπαθειών για εκσυγχρονισμό του τομέα της υγείας, εξαρτάται άμεσα και καθοριστικά από τις πιο πάνω προτάσεις μας, αναμένουμε από εσάς, να δείτε θετικά τις εποικοδομητικές μας θέσεις και τελειώνοντας, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε πως σαν ΚΕΔΥΥ, θα είμαστε στην διάθεση σας για συνεργασία στη επίπονη και δύσκολη προσπάθεια σας.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Κοντόπουλος

Πρόεδρος ΚΕΔΥΥ»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
102