ΠΑΣΥΝΟ: Πάγιο και όχι ευκαιριακό το αίτημά μας για μετατροπή των εκτάκτων σε αορίστου διάρκειας


Ως ανακριβείς, παραπλανητικές και σκόπιμες χαρακτηρίζει η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών(ΠΑΣΥΝΟ) τις όποιες προσπάθειες, όπως υποστηρίζει, καταβάλλονται για υποβάθμιση της απόφασης να διεκδικήσει την ικανοποίηση του αιτήματος μετατροπής των εκτάκτων νοσηλευτών σε επ’ αορίστου με ατομική αίτηση των μελών της στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΥΝΟ κάνει λόγο για ενέργειες κίνησης συνδικαλιστικού αντιπερισπασμού που προκαλούν τα μέλη της. «Οι όποιες δηλώσεις έχουν γίνει από μέρους του Προέδρου της Κλαδικής των Νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ κ. Αργυρίδη, καθώς και άλλες πληροφορίες που αφήνουν αιχμές ότι ‘διεκδικούμε ομαδικά το θέμα, που αφήνει υπονοούμενα ότι θα χάσουμε τις υποθέσεις, δεν ευσταθούν και γίνονται για λόγους εντυπώσεων», υποστηρίζει η ΠΑΣΥΝΟ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών: «Η ΠΑΣΥΝΟ πρώτη διεκδίκησε το θέμα της μετατροπής των εκτάκτων νοσηλευτών σε επ’ αορίστου, προβάλλοντάς και διεκδικώντάς το ως βασικό και πάγιο αίτημα και όχι ευκαιριακό. Η Συντεχνία δηλώνει πως οποιεσδήποτε προσπάθειες καταβάλλονται για υποβάθμιση της απόφασης να διεκδικήσει την ικανοποίηση του αιτήματος με ατομική αίτηση των μελών της στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, είναι ανακριβείς, παραπλανητικές και γίνονται σκόπιμα.

Οι όποιες δηλώσεις έχουν γίνει από μέρους του Προέδρου της Κλαδικής των Νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ κ. Αργυρίδη, καθώς και άλλες πληροφορίες που αφήνουν αιχμές ότι ‘’διεκδικούμε ομαδικά το θέμα, που αφήνει υπονοούμενα ότι θα χάσουμε τις υποθέσεις, δεν ευσταθούν και γίνονται για λόγους εντυπώσεων’’. Επίσης, η Συντεχνία θεωρεί τις πιο πάνω ενέργειες ως κίνηση συνδικαλιστικού αντιπερισπασμού, προκαλώντας τα μέλη μας.

Για πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και σωστής πληροφόρησης αναφέρουμε τα εξής: ‘’Εξαντλήσαμε όλα τα συνδικαλιστικά νόμιμα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας, και αποφασίσαμε να κινηθούμε νομικά μετά από ενημέρωση που είχαμε από τον Νομικό μας Σύμβουλο ο οποίος, ήδη, μας έχει εκθέσει εξαντλητικά τη θέση της νομολογίας επί του θέματος’’. Απαντώντας στις ανακρίβειες που ειπώθηκαν η διευκρινίζουμε ότι: ‘’Καταρχήν η προσπάθεια για διεκδίκηση του αιτήματος των εκτάκτων δια της νομικής οδού δεν είναι μια επιπόλαιη κίνηση που γίνεται με ομαδικές αιτήσεις, όπως εσκεμμένα προβάλλεται, αλλά αποφασίστηκε μετά από μελέτη και στην προσπάθεια να δικαιωθούν οι συνάδελφοι μας’’. Η Συντεχνία δηλώνει πως ‘’από τη μέρα που ανέλαβε το νέο Δ.Σ. έχει θέσει το όλο θέμα ως μία από τις βασικές προτεραιότητές της και έγιναν διαβήματα στους Υπουργούς Υγείας, νυν και τέως, αλλά και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε όλες της συναντήσεις που είχαμε μαζί τους’’. Επίσης, επισημαίνει πως αμέσως μετά την απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών και τη δικαίωση έκτακτης υπαλλήλου άλλου Κλάδου, απέστειλε επιστολές διά του Νομικού της Συμβούλου με την οποία ζητούσε να επεκταθεί η απόφαση και για τους έκτακτους Νοσηλευτές. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε πως η διαδικασία που θα ακολουθηθεί δεν είναι ομαδική, όπως λανθασμένα προβάλλεται αλλά διαδικασία ατομικής αίτησης του κάθε επηρεαζόμενου νοσηλευτή στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Η Συντεχνία γι’ ακόμη μια φορά πρωτοστατεί στον αγώνα για δικαίωση των εκτάκτων και όλων των νοσηλευτών και δηλώνει ‘’παρούσα’’ στη διεκδίκηση των συμφερόντων τους. Διαβεβαιώνει πως δεν θα σταματήσει να διεκδικεί την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και συνδικαλιστικά, μη αποκλειομένου και δυναμικής διεκδίκησής του. Η Συντεχνία πληροφορεί τα μέλη της πως, μετά από συντονισμένες ενέργειες, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. θα έχει συνάντηση με στελέχη του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, στις 21/9/2015. Κατά τη συνάντηση θα γίνει ενημέρωση για τη μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υπηρεσία και για πρόνοιες που αφορούν και επηρεάζουν τους νοσηλευτές. Η Συντεχνία θα καταθέσει τις προτάσεις της’’. Τέλος, αναμένεται να της δοθεί η ευκαιρία να θέσει ξανά τα εργασιακά ζητήματα και να ζητήσει την επίσημη απάντηση για την επέκταση της απόφασης του Δικαστηρίου αναφορικά με τους εκτάκτους».

Διαβάστε εδώ: Αποφάσεις Κλάδου Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑΣΥΔΥ για τα φλέγοντα θέματα των νοσηλευτών
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter240