Συνάντηση ΠΑΣΥΝΜ – ΙΝΓΚ για προώθηση και αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Νευρολογίας


Στα πλαίσια της περαιτέρω προώθησης, καθώς και αναβάθμισης  της Νοσηλευτικής Νευρολογίας, ο  ΠΑΣΥΝΜ αποδεχόμενος σχετικό αίτημα είχε συνάντηση με συναδέλφους από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ  Ιωάννη Λεοντίου συμμετείχαν οι συναδέλφοι Δήμητρα Χαραλάμπους και Κυριάκος Χ”Μιχαήλ.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, οι συνάδελφοι Χαραλάμπους και Χατζημιχαήλ ανέπτυξαν  το όραμα για τη δημιουργία τομέα Νοσηλευτικής Νευρολογίας, καθώς επίσης και η διάθεση για στενή συνεργασία με τον Σύνδεσμο για θέματα που αφορούν την νοσηλευτική νευρολογίας και τις ανάγκες που προκύπτουν στη σύγχρονη εποχή.

Η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και διαφάνηκε πως  υπάρχει πρόσφορο έδαφος για περεταίρω συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη της νοσηλευτικής επιστήμης. 
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
294