ΠΑΣΥΝΜ: Υπ. Υγείας και ΟΑΥ να επανεξετάσουν τις διαδικασίες αποσυμφόρησης στα ΤΑΕΠ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι  «παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την κατάσταση στα ΤΑΕΠ των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Διαπιστώνουμε ότι η πανδημία του COVID-19 αποτελεί περίοδο κρίσης για όλα τα συστήματα υγείας επιδεινώνοντας παράλληλα τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η κρίση αυτή επηρέασε και το σύστημα υγείας της Κύπρου. Η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι επιβαρυντική αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ελαφρυντικό στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΤΑΕΠ και θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο και οι διοικήσεις των νοσηλευτηρίων να εγκύψουν με σοβαρότητα.

Το κυρίαρχο θέμα που προκύπτει αφορά στην υγεία και ασφάλεια των ασθενών που προσέρχονται στα ΤΑΕΠ και θα πρέπει να αποτελεί πρώτιστο και σημαντικό μέλημα όλων των αρμόδιων, καθώς η οποιαδήποτε διαδικασίαπου εφαρμόζεται έχει αντίκτυπο στην ευημερία και ασφάλεια των ασθενών.

Τονίζουμε εμφαντικά ότι σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και την κείμενη νομοθεσία, είναι καθήκον και αρμοδιότητα κάθε εργοδοτικής πλευράς, να μεριμνά για την ασφάλεια και ευημερία τόσο των εργαζομένων όσο και των ασθενών.

Η ποιότητα των υπηρεσιών επείγουσας φροντίδας υγείας που παρέχονται στα ΤΑΕΠ βασίζεται στο τρίπτυχο δομές, διαδικασίες, αποτελέσματα.

Ως ΠΑΣΥΝΜ καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο, τις διοικήσεις των νοσηλευτηρίων και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας όπως επανεξετάσουν, στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης, τις δομές στελέχωσης των τμημάτων αυτών την υιοθέτηση διαδικασιών αποσυμφόρησης για πιο έγκαιρη και ασφαλή διεκπεραίωση των περιστατικών και λήψη βελτιωτικών μέτρων στη βάση αποτελεσμάτων».
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
375