ΠΑΣΥΝΜ προς Υπ. Υγείας: Η πρακτική σας εμπεριέχει κινδύνους για επαγγελματίες και για ασθενείς.


Ο ΠΑΣΥΝΜ απέστειλε στη Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας μέσω του Δρος Χρίστου Χαραλάμπους.την ακόλουθη επιστολή 

Αγαπητέ Δρ Χαραλάμπους,

Διαχείριση προσωπικού υπηρεσιών υγείας, μετά από εκτίμηση κινδύνου έκθεσης σε επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης COVID-19 σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

Αναφερόμαστε στην επιστολή σας ημερομηνίας 4 Απριλίου 2020 με αρ. φακ. Ι.Υ 21.11.008.05 η οποία διαβιβάσθηκε σε μας μέσω της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 7 Απριλίου και να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από μελέτη του επισυνημμένου εγγράφου (που φέρει ως τίτλο το πιο πάνω θέμα) και σε συνάρτηση των όσων εισηγείστε με την βιβλιογραφία που εσείς μας παραπέμπετε  παρατηρούμε τα εξής:

  1. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (βιβλιογραφική αναφορά αρ. 2, σελ. 5 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331496/WHO-2019-nCov-HCW_risk_assessment-2020.2-eng.pdf) με τίτλο RiskassessmentandmanagementofexposureofhealthcareworkersinthecontextofCOVID-19 κατηγοριοποιεί την επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα σε μόνο δύο κατηγορίες high και low risk. Και στις δύο περιπτώσεις καθορίζει ως περίοδο απομάκρυνσης (καραντίνα) τις 14 μέρες μετά την επαφή (πίνακας 1 στο παρόν έγγραφο για εύκολη αναφορά).
  2. Το CDC (βιβλιογραφική αναφορά αρ. 3, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html) στην οποία επίσης εσείς παραπέμπετε, κατηγοριοποιεί την επαφή σε 3 κατηγορίες (low, medium και high). Στις περιπτώσεις κατηγοριοποίησης σε high και medium risk  το CDC καθορίζει ως περίοδο απομάκρυνσης (καραντίνα) τις 14 μέρες μετά την επαφή και στην περίπτωση low risk δεν συστήνει απομάκρυνση.

Όπως προκύπτει από τις συστάσεις που μας έχετε κοινοποιήσει, υιοθετήσατε κατά γράμμα την κατηγοριοποίηση κινδύνου και την περίοδο καραντίνας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας της Ελλάδας (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-eppag-ygeias-ektimisi-kindinou.pdf).

Εξ όσων γνωρίζουμε η πρακτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και δεν συνάδει με τις πιο πάνω συστάσεις δεν αποτελεί τον κανόνα που εφαρμόζουν οι πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλούμε όπως μας δοθούν πειστικές εξηγήσεις του σκεπτικού που σας οδήγησαν να υιοθετήσετε αυτή την πρακτική η οποία κατά την άποψη μας εμπεριέχει κινδύνους τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους ασθενείς.

Ο ΠΑΣΥΝΜ, καθηκόντως οφείλει να προειδοποιήσει την κυπριακή κοινωνία, αν δεν δοθούν πειστικές αποδείξεις πέρι του αντιθέτου, οι κίνδυνοι περεταίρω εξάπλωσης από μια τέτοια απόφαση είναι ορατοί.

Είμαστε στη διάθεση σας για συζήτηση και περεταίρω διευκρινήσεις.

Ιωάννης Λεοντίου                                                                                          Αριστείδης Χωραττάς

Πρόεδρος                                                                                                      Γραμματέας 

Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας

                    Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας

                    Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

                    Κέντρο Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων

                    Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών

                    Επίτροπο Υγείας και Προστασίας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

                    
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
770