ΠΑΣΥΝΜ: Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), με ανακοίνωσή αναφέρει ότι «παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τα όσα διαδραματίζονται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας το τελευταίο διάστημα, όπου τίθεται το θέμα από όλους τους  συνδικαλιστικούς φορείς, για τις κακές συνθήκες φροντίδας των πασχόντων αλλά και των συνθηκών εργασίας των εργοδοτουμένων.

H πανδημία του COVID-19 αναμφισβήτητα αποτέλεσε μια περίοδο κρίσης για όλα τα συστήματα υγείας επιδεινώνοντας παράλληλα τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Όπως ήταν αναμενόμενο η κρίση αυτή επηρέασε και το σύστημα υγείας της Κύπρου. Με ευκαιρία τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, αντιλαμβανόμαστε πως το βασικό θέμα το οποίο προκύπτει αφορά στην υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας. To θέμα αυτό αναμένεται να αποτελεί πρώτιστο και σημαντικό μέλημα όλων των οργανισμών αλλά και των κρατών, καθώς η οποιαδήποτε επαγγελματική πρακτική που μπορεί να είναι επικίνδυνη ή βλαβερή ίσως έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων αλλά και των πασχόντων συνανθρώπων μας.

Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, είναι καθήκον και αρμοδιότητα κάθε εργοδοτικής πλευράς, να διασφαλίζει την ασφάλεια και ευημερία τόσο των εργαζομένων όσο και των πασχόντων. Παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι καθήκον κάθε συνδικαλιστικού φορέα υγείας να προασπίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων για ασφαλή συνθήκες εργασίας, τόσο για τους ιδίους όσο και για τους πάσχοντες, όπου ο εργοδότης δεν δύναται να το πράξει.

Είναι σημαντικό λοιπόν να αναφερθεί πως, στο σημείο που είχαμε πρόσβαση δεν έχει εντοπιστεί μια ενιαία πολιτική για το συγκεκριμένο θέμα από το Υπουργείο Υγείας. Ως ΠΑΣΥΝΜ εισηγούμαστε τον σχεδιασμό της πολιτικής αυτής με κατάρτιση πρωτοκόλλων και οδηγιών με στόχο την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
409