ΠΑΣΥΝΜ: Διεκδικούμε ενίσχυση της συμμετοχής μας σε κάθε επικείμενη αλλαγή στον τομέα της υγείας


«Κανένα σχέδιο και καμιά αλλαγή στον τομέα της Υγείας δεν μπορεί  να γίνει για μας χωρίς εμάς»

Με την ευκαιρία της επικείμενης συμπλήρωσης του 2022 ο ΠΑΣΥΝΜ απευθυνει στους νοσλευτες και μαίες το ακόλουθο μήνυμα:

«Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Το τέλος του 2022 μας δίνει την ευκαιρία να αναλογιστούμε το έργο μας σε συνεργασία με όλους και το βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για περαιτέρω ανάπτυξη της νοσηλευτικής και μαιευτικής προς όφελος της υγείας της κοινωνίας και των πολιτών.

Οι νοσηλευτές και οι μαίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης και στην ασφάλεια των ασθενών νοουμένου ότι εργάζονται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, εντός ισχυρών ομάδων και σε ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ανασκοπώντας τη χρονιά που μας πέρασε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας, διαπιστώνουμε μέσα από ερευνητικές πλέον υποδείξεις, απουσία υποστήριξης στο εργασιακό περιβάλλον, επαγγελματική εξουθένωση, υποστελέχωση και έλλειψη ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Παρά τις σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των ασθενών εξακολουθήσαμε να επιδεικνύουμε θάρρος, να παρέχουμε φροντίδα  και να προάγουμε την υγεία και ευεξία του ατόμου όπως απορρέει από το ρόλο μας ως επαγγελματίες και λειτουργοί της υγείας. Οι απανταχού νοσηλευτές και μαίες έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα από τον εαυτό τους στην υπηρεσία του ανθρώπου τον τελευταίο χρόνο και είμαστε περήφανοι για τη συνεισφορά τους.

Διεκδικούμε ενίσχυση της συμμετοχής μας σε κάθε επικείμενη αλλαγή στον τομέα της υγείας ως απόδειξη της αντικειμενικής αξίας της εργασιακής συμβολής μας στις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας, γνωρίζοντας ότι καμιά διεκδίκηση δεν μπορεί να επιφέρει καρπούς και ευόδωση των προσδοκιών μας αν αυτή δεν γίνεται μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και συναίνεσης.

Η ομαδική και συλλογική δέσμευση, η αδιάκοπη εργασία όλων των νοσηλευτών και μαιών της Κύπρου είναι τα εχέγγυα για ενίσχυση του επαγγέλματος.

Σημειώνουμε ότι κανένα σχέδιο και καμιά αλλαγή στον τομέα της Υγείας δεν μπορεί  να γίνει για μας χωρίς εμάς. Ο ΠΑΣΥΝΜ διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα, όπως απορρέει από τη σχετική νομοθεσία για διαφύλαξη του κύρους της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής μέσα από τη δίκαιη, ισόνομη και ισότιμη μεταχείριση και καλά κάνουν να το γνωρίζουν όλοι.

Εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση σε όλους τους συναδέλφους για το έργο που επιτελούν και ευχόμαστε σε όλους υγεία, ευόδωση των επαγγελματικών, προσωπικών και οικογενειακών στόχων».

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1235