ΠΑΣΥΝΜ: 1η Διακρατική Συνάντηση «Improving Working Environments for Critical Care Nurses” Erasmus+


Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η διακρατική συνάντηση εργασίας του έργου με τίτλο «Improving Working Environments for Critical Care Nurses” - HWE4CCN- στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ δράση ΚΑ2/ καινοτομία στην εκπαίδευση – ανταλλαγή καλών πρακτικών, με συντονιστή εταίρο τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών -ΠΑΣΥΝΜ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 13 - 14 Νοεμβρίου 2019 στην Κύπρο στο ξενοδοχείο Kleopatra, στη Λευκωσία και συντόνιζε η Δρ. Ευανθία Γεωργίου ως επικεφαλής συντονίστρια του έργου.  Συμμετείχαν επίσης η Δρ Μαρία Χατζημπαλαση που θα συμβάλει στην τεχνική διαχείριση του έργου, και εκπρόσωποι των άλλων τεσσάρων χωρών/εταίρων ως εξής: Anca Sanda-(Media Partners, Romania), Madalina Cotiu-(Media Partners, Romania), Elena Slijepče-(CNSARIC, Croatia), Sladjana Rezic-  (CNSARIC, Croatia), Aleksandra Gutysz-Wojnicka-(PTPAiIO, Poland), Monika Borzuchowska-( PTPAiIO, Poland),  Mireia Llaurado Serra - (UIC, Spain).

Κατά την έναρξη των εργασιών χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του CYNMA κ. Ιωάννης Λεοντίου και η συντονίστρια του έργου, Ευανθία Γεωργίου, που παρουσίασε εν συντομία τους συμμετέχοντες. Οι εκπρόσωποι των άλλων χωρών  είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τον οργανισμό που εκπροσωπούν μέσω μιας 15λεπτης παρουσίασης.  Επίσης,  η Κα Πολίνα Σταύρου εκπρόσωπος του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - ΙΔΕΠ και Συντονίστρια Βασικής Δράσης 2, παρουσίασε τους όρους και κανονισμούς που διέπουν την όλη διαχείριση του έργου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνόδου, οι συνεργάτες του Έργου ανασκόπησαν  το περιεχόμενο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και υπογράφηκαν οι συμβάσεις μεταξύ του Συντονιστή-CYNMA- με όλους τους εταίρους.  Στη συνέχεια, η ομάδα διαχείρισης του έργου συμφώνησε στην ημερήσια διάταξη της διήμερης συνάντησης και η συνάντηση ξεκίνησε  με τους κύριους τομείς συζήτησης που αφορούσαν το σχέδιο διαχείρισης του έργου, την οικονομική διαχείριση, το χρονοδιάγραμμα και άλλα σχέδια όπως η βιωσιμότητα, διαχείριση κινδύνου, ποιότητα, διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων του έργου. Συζητήθηκαν και ορίστηκαν τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις κάθε συνεργαζόμενου μέλους σε διάφορα ζητήματα που αφορούσαν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού της πλατφόρμας, τη μετάφραση, τη οργάνωση πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων κ.α.

Η επόμενη διακρατική συνάντηση για το έργο HWE4CCN θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία-Βαρσοβία το Μάρτιο του 2020, με τον σύνδεσμο Αναισθησιολογίας και Νοσηλευτών Εντατικής Θεραπείας (PTPAiIO- Polish Association of Anesthesia and Intensive Care Nurses) ως οικοδεσπότη. Μέχρι τότε, το έργο αναμένεται να έχει αναπτύξει πλήρως το εκπαιδευτικό υλικό/περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Δρ Ευανθία Γεωργίου

Συντονίστρια του προγράμματος
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
469