Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού 2023


ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΛΥΚΥ*

Με πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας Νεφρολογίας (ISN) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιδρυμάτων Νεφρού – Παγκόσμια Συμμαχία Νεφρού (IFKF-WKA), από το 2006 και κάθε χρόνο, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού (κάθε δεύτερη Πέμπτη Μαρτίου).

Στόχος της είναι, να ευαισθητοποιήσει τα άτομα για τη σημασία της υγείας των νεφρών τους, όσον αφορά σε προληπτικές συμπεριφορές, τους παράγοντες κινδύνου και τον τρόπο ζωής που μπορεί να διατηρήσει την υγεία των νεφρών και επίσης να μειώσει τη συχνότητα και τον αντίκτυπο της νεφρικής νόσου και των σχετικών προβλημάτων υγείας σε όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά οι στόχοι αφορούν στα πιο κάτω:

 • Διαβήτης και υψηλή αρτηριακή πίεση που είναι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για τη Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ).
 • Συστηματικός έλεγχος όλων των ασθενών με διαβήτη και υπέρταση για ΧΝΝ.
 • Ενθάρρυνση προληπτικών συμπεριφορών. 
 • Η συνεχής εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, σε σχέση με τον σημαντικό τους ρόλο στην ανίχνευση και τη μείωση του κινδύνου ΧΝΝ, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.
 • Ο επίσης πολύ σημαντικός ρόλος των τοπικών και εθνικών υγειονομικών αρχών στον έλεγχο της επιδημίας της ΧΝΝ και η ανάληψη δράσης των κυβερνήσεων για περαιτέρω έλεγχο των νεφρών.
 • Η ενθάρρυνση των μεταμοσχεύσεων σαν τη καλύτερη επιλογή για την νεφρική ανεπάρκεια και επίσης της δωρεάς οργάνων ως πρωτοβουλία που σώζει ζωές.Κάθε χρόνο, η καμπάνια της Παγκόσμιας Μέρας Νεφρού, αναδεικνύει ένα συγκεκριμένο θέμα.
 • Φέτος το θέμα έχει τίτλο:

  «Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού 2023 – Υγεία νεφρών για όλους Προετοιμασία για το απροσδόκητο, υποστήριξη του ευάλωτου!»[2]

  Ο σημαντικός αντίκτυπος των καταστροφικών γεγονότων, είτε είναι τοπικοί (σεισμός, πλημμύρες, πόλεμος, ακραία καιρικά φαινόμενα) είτε παγκόσμιος (πανδημία COVID-19), επηρεάζει τη λειτουργία και τις συνθήκες διαβίωσης της κοινότητας στο σύνολό της, καταλήγοντας εξ ορισμού σε ένα ή και περισσότερα από τις ακόλουθες συνέπειες: ανθρώπινες, υλικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές απώλειες και επιπτώσεις.[1]

  Όσοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, εκ των οποίων και οι νεφροπαθείς που αντιπροσωπεύουν το περισσότερο από 850 εκατομμύρια ανθρώπουςπαγκοσμίως, επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτές τις διαταραχές, καθώς η δυνατότητα πρόσβασης τους, σε κατάλληλες διαγνωστικές υπηρεσίες, θεραπείεςκαι φροντίδα που τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο.

  Οι Μη Μεταδοτικές Ασθένειες (ΜΜΑ), οι οποίες περιλαμβάνουν καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, καρκίνο, υπέρταση, χρόνιες πνευμονικές παθήσεις και χρόνιες νεφρικές παθήσεις (ΧΝΝ), είναι γνωστό ότι είναι οι κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως, ιδιαίτερα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αυτή η ομάδα της κοινότητας είναι από τις πιο ευάλωτες στον πληθυσμό λόγω των συνεχιζόμενων απαιτήσεώντης, για σταθερά συντονισμένη φροντίδα, η οποία είναι συχνά δια βίου και περιλαμβάνει περίπλοκη συνεχή θεραπεία.

  Τα τελευταία χρόνια, η πανδημία του COVID-19, έχει δώσει ένα σαφές παράδειγμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, όσον αφορά την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με ΜΜΑ. Ο αντίκτυπος του COVID-19 στο σύστημα υγείας,έχει ασκήσει πρόσθετη πίεση σε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό, ο οποίος χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να μολυνθεί κατά την επίσκεψη σε υγειονομικές εγκαταστάσεις ή, μάλιστα, την αναστολή ή την ακύρωση της περίθαλψης που δεν οφείλεται σε COVID-19 στα όρια χωρητικότητας των υπηρεσιών υγείας και στις πολιτικές του εγκλεισμού. Οι υπηρεσίες υγείας δυσκολεύονται να παράσχουν πρόσβαση στη συνεχιζόμενη επίπτωση νέων

  περιπτώσεων ΜΜΑ που χρειάζονται διαγνώσεις, διαχείριση και φροντίδα. Χωρίς πραγματική θεραπεία ή θεραπεία για την πρόληψη της εξέλιξης της ΧΝΝ, η ανιχνευμένη και ανεμπόδιστη εξέλιξη της ΧΝΝ σε νεφρική ανεπάρκεια σίγουρα θα αυξήσει την παγκόσμια ανάγκη για σωτήριες δαπανηρέςθεραπείες κάθαρσης και μεταμόσχευσης.

  Τέλος, η πανδημία του COVID-19 έχει επιδεινώσει μια ήδη ανεπαρκή παγκόσμια πολιτική δέσμευση για την υγεία για τα ΜΜΑ. Πολύ συχνά λανθασμένα, θεωρούνται ότι οφείλονται σε κακές επιλογές τρόπου ζωής, λόγω έλλειψης πολιτικών, που επιδεινώνονται από τη διάθεση ανεπαρκών κονδυλίων για τη δημόσια υγεία, που εστιάζουν στη διαχείριση και όχι στην πρόληψη και μόνο μερικών από τα αναγνωρισμένα ΜΜΑ (καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνος, διαβήτης και χρόνια αναπνευστική νόσο). Ωστόσο, εκτιμάται ότι το 55% της παγκόσμιας επιβάρυνσης για ΜΜΑ αποδίδεται σε ασθένειες εκτός αυτής της ομάδας, όπως η νεφρική νόσος.

  Επιπλέον, η επιβάρυνση αυτών των τεσσάρων πιο ευνοημένων ΜΜΑ, ενισχύεται με την παρουσία νεφρικής νόσου, που συχνά συνυπάρχει. Απαιτείται επειγόντως η πολιτική δημόσιας υγείας που αντικατοπτρίζει καλύτερα τις ευκαιρίες στις προληπτικές στρατηγικές και τη σημασία τόσο του μεγέθους όσο και των συνεργιστικών πτυχών της νεφρικής νόσου ως μέρος της επιβάρυνσης των ΜΜΑ.Επομένως, η προετοιμασία για απροσδόκητα γεγονότα είναι απίστευτα σημαντική για τους νεφροπαθείς.

  Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να υιοθετήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές υγείας που να δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη, τηνέγκαιρη ανίχνευση και τη διαχείριση των ΜΜΑ, συμπεριλαμβανομένης της νεφρικής νόσου. Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να παρέχουν δίκαιη και σωστή πρόσβαση στη φροντίδα για χρόνιους ασθενείς σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουνσχέδια ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης, στη διαχείριση και τον εντοπισμό των ΜΜΑ και να ευνοήσουν την πρόληψη αυτών των καταστάσεων.

  Οι ασθενείς θα πρέπει να προετοιμάζονται για επείγοντα περιστατικά και να προετοιμάζουν ένα κιτ έκτακτης ανάγκης, που περιλαμβάνει φαγητό, νερό, ιατρικές προμήθειες και ιατρικά αρχεία.

  Ο Τομέας Νοσηλευτών Νεφρολογίας του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΤΟΝΟΝΕ/ΠΑΣΥΝΜ), όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού 2023, συμβάλλει σε αυτή την ευαισθητοποίηση, τόσο του κοινού όσο και των επαγγελματιών υγείας για τη υγεία των Νεφρών.

  Την 9η Μαρτίου 2023, από τις 10 π.μ. μέχρι και τις 6 μ.μ., θα γίνει ενημέρωση σχετικά με το πιο πάνω θέμα, μέσω περιπτέρων που θα στηθούν σε όλα τα Mall της Κύπρου. Εκεί Ειδικοί Νοσηλευτές Νεφρολογίας μέλη του ΤΟΝΟΝΕ/ΠΑΣΥΝΜ, θα ενημερώνουν το κοινό σε σχέση με τη Νεφρική Νόσο και την Υγεία των Νεφρών. Η πρωτοβουλία είναι συνεργατική μεταξύ των ΥΟΝΟΝΕ/ΠΑΣΥΝΜ, Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών και του Τομέα Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

  Στη συνέχεια τη Κυριακή στις 12 Μαρτίου 2023, θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων, η 15η Επιστημονική Ημερίδα του ΤΟΝΟΝΕ/ΠΑΣΥΝΜ, για τους Νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, που στοχεύει στην συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών για τη Νεφρική Νόσο.

  Πηγές

  [1]  https://www.undrr.org/terminology/disaster

  [2]  https://www.worldkidneyday.org/2023-campaign/2023-wkd-theme/

  *RN, DN, Cl.Tr. N, MSc, PhD (cd)
  Πρόεδρος Τομέα Νοσηλευτών Νεφρολογίας/Παγκύπριου Συνδέσμου
  Νοσηλευτών και Μαιών (ΤΟΝΟΝΕ/ΠΑΣΥΝΜ)
  PD Consultant EDRNA/ERCA

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter649