Ομόφωνες διαπιστώσεις Λεοντίου και Κουλούμα σε συνάντηση των προέδρων του ΠΑΣΥΝΜ και ΟΣΑΚ


Συμφωνήθηκε όπως ο ΠΑΣΥΝΜ και ο ΟΣΑΚ συνεργαστούν στην ανάπτυξη δράσεων για  αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του τομέα της υγείας

Σε συνάντηση των προέδρων ΠΑΣΥΝΜ (κ. Ιωάννη Λεοντίου) και ΟΣΑΚ (κ. Μάριου Κουλούμα) στις 8 Νοεμβρίου 2021 έγινε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση για θέματα που αφορούν τους δυο Οργανισμούς.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΝΜ επεσήμανε ότι με βάση τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος ο νοσηλευτής και μαία λειτουργούν ως συνήγοροι του ασθενή και του ατόμου και έχουν ως  «πρωταρχική επαγγελματική ευθύνη την παροχή υπηρεσιών φροντίδας στα άτομα. Κατά την άσκηση του έργου τους προάγουν ένα περιβάλλον φροντίδας που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες, τις συνήθειες και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ατόμου, της οικογένειάς του, καθώς και της κοινότητας στην οποία ανήκει».

Ο Πρόεδρος της ΟΣΑΚ δήλωσε ότι αναγνωρίζει τη σημασία που δίνουν οι νοσηλευτές και οι μαίες στο υπέρτατο αγαθό της υγείας του ανθρώπου, στη φροντίδα και ευημερία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες όπως η πανδημία COVID-19. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες του προς τους νοσηλευτές και τις μαίες για τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες ώρες που περνά ο τόπος, και το γεγονός ότι πρώτο μέλημα τους είναι το καθήκον προς τον άνθρωπο και την υγεία των πολίτων. Διαβεβαίωσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΝΜ ότι στη νεοσυσταθείσα επιστημονική επιτροπή του ΟΣΑΚ θα συμμετάσχει και νοσηλευτής.

Οι κ Λεοντίου και Κουλούμας συμφώνησαν ότι η πολιτεία θα πρέπει να κατανοήσει τη σημασία του ρόλου που οι νοσηλευτές και οι μαίες διαδραματίζουν στο σύστημα υγείας και να φροντίσει να επενδύσει στο νοσηλευτικό/ μαιευτικό δυναμικό και να επικεντρωθεί στο μοναδικό ρόλο που διαδραματίζει, αναγνωρίζοντας την ανιδιοτελή συμβολή τους στον αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, η πολιτεία θα πρέπει, στη βάση των υποδείξεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να επενδύσει στη μαζική επιτάχυνση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης, να δημιουργήσει νέες νοσηλευτικές θέσεις εργασίας και να συνδράμει στηνενίσχυση της ηγεσίας των νοσηλευτών.

Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ρόλου που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές και οι μαίες και υποστηρίζεται η δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής επαγγελματικής αγωγής για προσέλκυση νέων στο επάγγελμα.

Καταληκτικά, συμφωνήθηκε όπως ο ΠΑΣΥΝΜ και ο ΟΣΑΚ συνεργαστούν στην ανάπτυξη δράσεων για  αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του τομέα της υγείας προς όφελος των ασθενών.
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
385