Εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ ΠΑΣΥΝΜ και ΟΚΥπΥ


Πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 συνάντηση μεταξύ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) και διοικητικών στελεχών του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), στα πλαίσια επαφών με εταίρους και αρμόδιους φορείς. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΚΥπΥ και συμμετείχαν εκ μέρους του ΠΑΣΥΝΜ ο Δρ Ιωάννης Λεοντίου (Πρόεδρος), η κ. Μαρία Παναγιώτου (Μέλος) και η κ. Άννα Χατζηιωάννου (Μέλος). Εκ μέρους του ΟΚΥπΥ συμμετείχαν η Επιχειρησιακή Διευθύντρια κ. Ειρήνη Προκοπίου, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νοσηλευτικών Υπηρεσιών κ. Ελένη Κυθρεώτου και ο Εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Δρ Χαράλαμπος Χαριλάου.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΝΜ ενημέρωσαν αρχικά τους εκπροσώπους του Οργανισμού για τις δραστηριότητες που αναπτύσσει σε εκπαιδευτικό επίπεδο και για τη συμμετοχή του σε θεσμικές επιτροπές και σώματα, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

Στην εποικοδομητική αυτή συνάντηση συζητήθηκε η προοπτική για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΥΝΜ και ΟΚΥπΥ σε όλα τα επίπεδα της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Επιστήμης.  

Συγκεκριμένα:

  1. Εξετάστηκαν τρόποι προβολής δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται και διεκπεραιώνονται από Νοσηλευτές και Μαίες.
  2. Ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων Νοσηλευτικών και Μαιευτικών υπηρεσιών με αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σχετικών ερευνών που διεξήχθησαν στις δομές του Οργανισμού.
  3. Τέθηκαν εισηγήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη πρωτοκόλλων, διαδικασιών και κατευθυντήριων οδηγιών σε θέματα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής καθώς και θέματα στελέχωσης σε ενδονοσοκομειακό και εξωνοσοκομειακό επίπεδο .
  4. Αξιοποίηση Μαιών που εργάζονται στον Οργανισμό για προώθηση και ενίσχυση του φυσικού τοκετού, παρακολούθηση των κυήσεων χαμηλού κινδύνου σε κλινικές φυσικού τοκετού από Μαίες, την άμεση επανέναρξη μαθημάτων προετοιμασίας ζευγαριών για τον γονεϊκό ρόλο – ψυχοπροφύλαξη καθώς και εγκαθίδρυση της κοινοτικής Μαιευτικής με απαρχή την περίοδο της λοχείας.
  5. Ανάπτυξη και αξιοποίηση Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση 
  6. Οι εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ ανέλαβαν να διαβιβάσουν την πρόταση του ΠΑΣΥΝΜ για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ενισχύσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για περαιτέρω επαγγελματική ενημέρωση, εκπαίδευση, κατάρτιση και ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των Νοσηλευτών και Μαιών που εργοδοτούνται στον ΟΚΥπΥ.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


446