Ανοικτή διαβούλευση ΠΑΣΥΝΜ με τον ΟΑΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών ενημερώνει τα μέλη του ότι βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για να κωδικοποιήσει τις δραστηριότητες των Νοσηλευτών και Μαιών στην Κατ’ οίκον Νοσηλευτική (Γενικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας) και Μαιευτική οι οποίες θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Υγείας και της ένταξης των Νοσηλευτών/ Μαιών τον Ιούνιο του 2020.

Με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας για τους Νοσηλευτές και Μαίες που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό, είτε αυτόνομα είτε μέσω των οργανισμών στους οποίους εργάζονται (π.χ ΟΚΥΠΥ, Εταιρίες κατ’ οίκον φροντίδας), καλεί τα μέλη του όπως εμπλακούν καταθέτοντας απόψεις για τις προτεινόμενες δραστηριότητες οι οποίες θα αποζημιώνονται καθώς και για τα Σχέδια Κανονισμών που αφορούν στους Περί Γενικού Σχεδίου Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) Κανονισμούς του 2019.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες καθώς και προτεινόμενα Σχέδια Κανονισμών του ΟΑΥ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΝΜ:  https://cyna.org/cynmaconsult/

Τα σχόλια και τις εισηγήσεις σας παρακαλώ όπως τα αποστείλετε μέχρι τις 17.12.2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
255