(ΠΑΣΥΝΜ) έχει επιλεγεί ως συντονιστής στο πρόγραμμα HWE4CCN του Erasmus+ ΚΑ2 της ΕΕ


Ο Παγκύπριος σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) έχει επιλεγεί ως συντονιστής στο πρόγραμμα  HWE4CCN που χρηματοδοτείται από τη δράση Erasmus+ ΚΑ2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2019– 2021. 

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα  που στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων των νοσηλευτών που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για να συμβάλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση των συνθηκών του εργασιακού τους περιβάλλοντος.  Η ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι συμβάλει στην δημιουργία ‘υγιούς και ασφαλoύς περιβάλλοντος’ για τους νοσηλευτές που εργάζονται σε ΜΕΘ με αποτέλεσμα την προσέλκυση αλλά και διατήρηση τους στα τμήματα αυτά και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας στους βαριά πάσχοντες.

Η διεθνής ομάδα που συμμετέχει στο πιο πάνω πρόγραμμα (από Ισπανία, Κροατία, Πολωνία, Ρουμανία) αποτελείται από αξιόλογους ερευνητές και εμπειρογνώμονες οι οποίοι στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος θα αναπτύξουν μια ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι νοσηλευτές ΜΕΘ αλλά και άτομα που ασχολούνται με την εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των Νοσηλευτών ΜΕΘ μπορούν να εντοπίσουν και να χρησιμοποιήσουν χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό.  Επίσης, στο έργο συμμετέχουν ως συνεργάτες ο Τομέας Εκπαίδευσης της  Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και η Eυρωπαϊκή Oμοσπονδία Συνδέσμων Eντατικής Nοσηλείας (EfCCNa).

Το έργο σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε με την βοήθεια της Δρ Ευανθίας Γεωργίου μέλος του Τομέα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών η οποία θα αναλάβει και το συντονισμό του όλου έργου εκ μέρους του ΠΑΣΥΝΜ. 

Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει μεγάλη επίδραση στους συμμετέχοντες και θα συμβάλει τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη.  Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος αφενός θα αναπτυχθούν καινοτόμες δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της γνώσης και της αλλαγής και αφετέρου θα αποκτηθούν πολλές εμπειρίες, θα δημιουργηθούν γέφυρες επικοινωνίας και θα ενδυναμωθούν οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
632