ΠΑ.ΣΥ.ΚΙ: Καθυστέρηση, προχειρότητα, αυτοσχεδιασμοί και κώφευση του Ο.Κ.Υπ.Υ στα της διαχείρισης της πανδημίας


«Απουσία συντονισμού και εποπτείας από το Υπουργείο Υγείας».

Με ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών ΠΑ.ΣΥ.ΚΙ. αναφέρει:

   «Το λειτούργημα και το επάγγελμα που επιτελούμε ως Ιατροί στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, καθώς και τα καθημερινά βιώματα μας σε αυτά, μας επιβάλουν να τοποθετηθούμε και να ενημερώσουμε για τα τεκταινόμενα σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα μας.

Ο COVID-19 έγινε γνωστός ανά το παγκόσμιο από τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ τον Μάρτιο του 2020 o Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε Πανδημία, με το πρώτο κρούσμα να εμφανίζεται στην Κύπρο στις 9 Μαρτίου 2020.

Μετά από θυσίες του συνόλου της κοινωνίας μας, στα πλαίσια ενός σκληρού γενικού Lockdown, αναγκαίου όμως, έγινε κατορθωτό να αντιμετωπιστεί το πρώτο κύμα της πανδημίας και να δηλώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο το γεγονός ότι κερδίσαμε πολύτιμο χρόνο, έννοια κλειδί για τα περαιτέρω.

Τα ελαφρυντικά του πρώτου κύματος της πανδημίας περί του απρόοπτου και του άγνωστου έπαυσαν να ισχύουν απόλυτα και καθηκόντως οι διαχειριστές των συστημάτων υγείας έπρεπε τουλάχιστο, να σχεδιάσουν και ακολούθως να εφαρμόσουν στοχευμένες πολιτικές δημόσιας υγείας, αφού τα επιστημονικά δεδομένα υποδείκνυαν την έλευση ενός δεύτερου κύματος της Πανδημίας, το φθινόπωρο και το χειμώνα.

Δυστυχώς στη χώρα μας οι αρμόδιες αρχές, δεν φρόντισαν να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα του πολύτιμου χρόνου που κερδίσαμε, τις εμπειρίες και γνώσεις που αποκτήσαμε για να οργανώσουν το σύστημα υγείας γενικά, αλλά και τα Δημόσια Νοσηλευτήρια ειδικότερα για το δεύτερο κύμα, κώφευσαν στα καλέσματα μας και αγνοήσαν τις έγκαιρες εκκλήσεις της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι για καταρτισμό ενός σφαιρικού και συντονισμένου σχεδίου διαχείρισης της Πανδημίας όταν υπήρχε ο διαθέσιμος χρόνος.

Ο αναγκαίος εποπτικός και συντονιστικός ρόλος του Υπουργείου Υγείας μετά λύπης μας δεν απέδωσε τα αναμενόμενα για τέτοιου είδους υγειονομικά προβλήματα. Χαρακτηριστικά υπενθυμίζουμε τη δυστοκία και τις διαφορετικές ανακοινώσεις και τοποθετήσεις στο να ανακοινωθεί ποια υποδομή θα έφερε τον τίτλο του νοσοκομείου αναφοράς.

Δεν φρόντισαν να προσλάβουν έγκαιρα νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες των νέων εντατικών και θαλάμων COVID-19, δεν εκπαίδευσαν το υφιστάμενο προσωπικό σε βασικές αρχές εντατικής νοσηλείας και θεραπείας όπως παρότρυνε η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, δεν ανέπτυξαν τις αναγκαίες υποδομές και εξοπλισμό στο σύνολο των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων.

Η απουσία ολοκληρωμένου και κατατεθειμένου πλάνου διαχείρισης από την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο μέχρι την αποκατάσταση του μετά από μακρόχρονη νοσηλεία, η μη ύπαρξη οδηγιών θεραπείας και ομοιόμορφης αντιμετώπισης των κρουσμάτων στο σύνολο των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, η μη δημιουργία Θαλάμου Βραχείας νοσηλείας COVID-19, η επιφόρτιση των ΤΑΕΠ και διαχείριση των ασθενών από τα Τμήματα, θέτουν σε σοβαρούς κινδύνους για επιμόλυνση και διασπορά της νόσου ενδονοσοκομειακά. Οι καθημερινοί αυτοσχεδιασμοί και ερασιτεχνισμοί της διεύθυνσης του Ο.Κ.Υπ.Υ που προκαλούν αναστάτωση στις τάξεις των επαγγελματιών υγείας, δεν μας επιτρέπουν να μείνουμε αμέτοχοι, δεν μας επιτρέπουν τον εφησυχασμό.

Η προσπάθεια επιβολής αποφάσεων χωρίς να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα κάθε ειδικότητας, το ποσοστό πληρότητας των κλινικών, η εξωνοσοκομειακή δραστηριότητα, η επαφή με ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, η υφιστάμενη υποστελέχωση, η απορρόφηση των ειδικευομένων ιατρών στις κλινικές COVID-19, οι ουσιώδεις και μοναδικές υπηρεσίες που παρέχουν οι κλινικές του Ο.Κ.Υπ.Υ (πρωτογενής αγγειοπλαστική, επεμβατική πνευμονολογία, αιμοκάθαρση, αιματολογία κ.λπ.), η κόπωση και το ήδη επιβαρυμένο πρόγραμμα εφημεριών σε ορισμένες κλινικές, δημιουργεί τεράστια προβλήματα.

Όταν το ποιος θα στελεχώσει τις κλινικές COVID-19 αποφασίζεται και διατάζεται την προηγούμενη μέρα, όταν εσπευσμένα μετά από μήνες αναζητείται ποιες κλινικές θα γίνουν COVID-19, ΔΕΝ δικαιούται κάνεις να μιλά για οργάνωση.

Δυστυχώς σε γενικό Lockdown οδηγηθήκαμε όχι μόνο από την έλλειψη κλινών και πόρων, αλλά και από την απουσία σωστής και έγκαιρης οργάνωσης και διαχείρισης εντός των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων.

Προφανώς το περιβόητο επιχειρησιακό πλάνο του Ο.Κ.Υπ.Υ αυτά προβλέπει!

Οι ιατροί του Δημοσίου έχοντας πλήρη αίσθηση της ευθύνης παραμένουν πιστοί έναντι στο καθήκον τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να τύχουν εκμετάλλευσης από τον Ο.Κ.Υπ.Υ αλλά ούτε και να ακολουθούν οδηγίες που δεν αντικατοπτρίζουν τη σωστή άσκηση της ιατρικής.

Τα συμπεράσματα δικά σας!»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
1277