ΠΑΣΥΚΙ: Για ό,τι συμβαίνει στα Δημ. Νοσηλευτήρια υπάρχουν ευθύνες


«Η ΠΑΣΥΚΙ θα έπρεπε να αισθάνεται ιδιαίτερα δικαιωμένη, αφού για όλα όσα είχαμε προειδοποιήσει και κατ´ επανάληψη ενημερώσει δυστυχώς τυγχάνουν επιβεβαίωσης»

Μετά τις δηλώσεις της Υπουργού Υγείας που αφορούν τόσο το Γ. Ν. Λεμεσού, όσο και το ΤΑΕΠ του Γ. Ν. Λευκωσίας, η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι θα έπρεπε να αισθάνεται ιδιαίτερα δικαιωμένη, αφού για όλα όσα είχαμε προειδοποιήσει και κατ´ επανάληψη ενημερώσει δυστυχώς τυγχάνουν επιβεβαίωσης, με τον πιο επίσημο τρόπο. Για ό,τι συμβαίνει υπάρχουν ευθύνες και όχι απλές δικαιολογίες.

Στην εξίσωση των ευθυνών θέση έχει η ίδια η Πολιτεία, η οποία επέμενε στο συγκεκριμένο μοντέλο μεταρρύθμισης για τα Δημόσια Νοσηλευτήρια, αλλά και στην απουσία εποπτικού ελέγχου καθώς και ασφαλιστικών δικλείδων και απόδοσης ευθυνών.

Ευθύνη έχει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ο οποίος έχει αποτύχει να διαχειριστεί τα Δημόσια Νοσηλευτήρια, αδυνατεί να αναδείξει και να διεκδικήσει, επιμένει να μην αντιλαμβάνεται το ρόλο και χαρακτήρα των τελευταίων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση τους, η οποία παρασύρει μαζί της το επαγγελματικό όνομα των Ιατρών και υπόλοιπων λειτουργών Υγείας.

Στην περίπτωση δε που ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας διαφωνεί με τις τοποθετήσεις της Υπουργού Υγείας μπορεί κατ´ αναλογία ως έπραξε πολύ πρόσφατα με Ιατρό, να εκφράσει την αντίθεση του.

Αμέτοχος δεν μπορεί να θεωρείται ούτε και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, του οποίου πράξεις και αποφάσεις έχουν επηρεάσει και συνεχίζουν δυστυχώς να επηρεάζουν ιδιαίτερα την οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και κατ´ επέκταση των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων.

Θα νιώσουμε δικαιωμένοι εφόσον γίνει πραγματικότητα η πρόσφατη αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι, εκτός από διαγνώσεις χρειαζόμαστε θεραπείες, δηλαδή εφαρμογή στην πράξη στοχευμένων ενεργειών που θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα και το συνεχές των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, αλλά και απόδοση ευθυνών».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter290