ΠΑΣΥΚΙ: Αποτυχία των εμπλεκόμενων φορέων οι επιπρόσθετες κλίνες, χωρίς απαραίτητη στελέχωση


Με ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών αναφέρει:

 «Προς όλους τους εμπλεκόμενους και υπευθύνους!

Η αντιμετώπιση της πανδημίας δεν είναι, αλλά και ούτε μπορεί, να θεωρείται ως απλοί αριθμοί.

Πανδημία σημαίνει ασθενείς, σημαίνει πόνος - σωματικός και ψυχικός, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους συγγενείς, δυστυχώς σημαίνει και θάνατος.

Πανδημία σημαίνει Ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό με τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, με σωματικά και ψυχικά αποθέματα, τόσο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς τους ασθενείς, αλλά και τη συμπαράσταση των οικογενειών.

Οι αντοχές και οι πόροι των υποδομών των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων ως έχει λεχθεί κατ' επανάληψη, δεν μπορούν να θεωρούνται απεριόριστες. Η χρηστή και οργανωμένη διαχείριση του συστήματος - δηλαδή των εμπλεκομένων λειτουργών Υγείας αλλά και των κλινών δεν είναι απλές μαθηματικές πράξεις.

Τα αποτελέσματα τέτοιου είδους προσεγγίσεων δυστυχώς τα βιώνουμε όλοι μας.

Ο απαραίτητος, έγκαιρος και σφαιρικός σχεδιασμός εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας δεν έχει επιτευχθεί, η απουσία του Συστήματος Υγείας ως Γενικού είναι εμφανής, ενώ ο Ο.Κ.Υπ.Υ - πιθανότατα εξ ανάγκης, αφού έχει αφεθεί μόνος, προβαίνει σε σπασμωδικές κινήσεις που χαρακτηρίζονται πολλάκις από αυταρχισμό, χωρίς την προαπαιτούμενη ενημέρωση και συζήτηση των θεμάτων με τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Η συνεχόμενη ενεργοποίηση επιπρόσθετου αριθμού κλινών, χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία και στελέχωση, τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά, θα πρέπει να εκλαμβάνεται πλέον ως αποτυχία όλων των ενεργειών που έχουν εφαρμοστεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τα Δημόσια Νοσηλευτήρια δεν είναι στείροι αριθμοί, υπάρχουν και θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν για τον καθένα από εμάς!»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
1378