ΠΑΣΥΚΙ: Προχειρότητα και έλλειψη διαφάνειας στη συμφωνία Υπ. Υγείας και Παν. Κυπρου


«Δηλώνει ότι ο αποκλεισμός από την διαδικασία θα τη αναγκάσει να προβεί σε μέτρα αντίδρασης»

Με αφορμή το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν χθες Πέμπτη το Υπουργείο Υγείας και η Ιατρική Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου η ΠΑΣΥΚΙ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Πάγια και διαχρονική θέση της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών είναι όπως η λειτουργία Κρατικής Ιατρικής Σχολής και η μετεξέλιξη των κλινικών των Κρατικών Νοσηλευτηρίων σε πανεπιστημιακές να προέρχεται μέσα από συμφωνημένες, διαφανείς και επιστημονικά ορθές διαδικασίες.

Η εκπαίδευση των Φοιτητών Ιατρικής οφείλει να πραγματοποιείται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Η άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση των Φοιτητών Ιατρικής είναι υποχρέωση και καθήκον της Πολιτείας και αυτό διότι η διατήρηση και η συνεχής αναβάθμιση των ήδη υψηλών υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σήμερα στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας εναποτίθεται στα χέρια της νέας γενεάς Ιατρών.

Η μετατροπή και μετεξέλιξη των Δημόσιων Κρατικών Νοσοκομείων σε Πανεπιστημιακά μας επηρεάζει άρδην, τόσον εργασιακά όσον και επαγγελματικά, καθιστώντας την εμπλοκή μας επιβαλλόμενη.

Η μέχρι σήμερα γραπτή επικοινωνία μας με τα καθ’ ύλην αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Υγείας και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου για ενημέρωση επί του θέματος, διακατεχόταν από κωλυσιεργία και δεν απέδωσε καρπούς: Δεν τύχαμε καμίας επίσημης και έγκαιρη ενημέρωσης, τόσο, ως προς την διαδικασία διαβούλευσης, όσο, ως προς το περιεχόμενο της διμερούς συμφωνίας που υπογράφηκε.

Είναι κατανοητή η ταχύτητα λήψης αποφάσεων λόγω της στενότητας χρόνου που καθιστά επείγουσα την έγκαιρη έναρξη της κλινικής εξάσκησης και εκπαίδευσης των Φοιτητών Ιατρικής και για αυτό διαβεβαιώνουμε ότι θα συνδράμουμε ενεργά προς την άρτια κατάρτιση και εκπαίδευση των νέων Φοιτητών Ιατρικής.

Ο μονομερής τρόπος λήψεως αποφάσεων και συμφωνίας όμως χωρίς την ενημέρωση και συμμετοχή της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών στην όλη διαδικασία, δεν μας βρίσκει σύμφωνους με το Υπουργείο Υγείας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου και μας αναγκάζει να επιρρίψουμε ευθύνες για την σχετική τροπή των πραγμάτων.

Η προχειρότητα με την οποία γίνονται οι σχεδιασμοί τόσο σοβαρών ζητημάτων και ή έλλειψη διαφάνειας μας αφήνει έκπληκτους. Αναμένοντας την κατάθεση του νομοσχεδίου που θα διέπει την Λειτουργία των Πανεπιστημιακών Κλινικών στα Κρατικά Νοσηλευτήρια, αναμένουμε και απαιτούμε την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή μας στην διαδικασία προετοιμασίας του νομοσχεδίου και των σχετικών κανονισμών, διότι μας αφορά άμεσα.

Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. έστω και την υστάτη, δηλώνει πρόθυμη και έτοιμη να συναντηθεί με τους αρμοδίους του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Κύπρου για να βοηθήσει στην διαμόρφωση μιας κοινής συνισταμένης στους σχεδιασμούς των Πανεπιστημιακών Κλινικών με την κατάθεση συμφωνημένου νομοσχεδίου και δηλώνει ότι ο αποκλεισμός από την διαδικασία θα την αναγκάσει να προβεί σε μέτρα αντίδρασης».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
268