ΠΑΣΥΔΥ: Προς την ορθή κατεύθυνση οι σχεδιασμοί του Υπ. Υγείας για την μεταρρύθμιση της υγείας


Προς την ορθή κατεύθυνση κρίνει η ΠΑΣΥΔΥ πως κινούνται οι σχεδιασμοί/προγραμματισμοί του Υπουργού Υγείας για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας.

Την περασμένη Δευτέρα, σε ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων όλων των Κλάδων του Υπουργείου Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ, ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης παρουσίασε το επιχειρησιακό του πλάνο για τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή ενός καθολικού συστήματος υγείας με βάση τις Αρχές και τη Δομή που προσχεδιάστηκε.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ: «Ο Υπουργός ανέφερε καταρχήν ότι οι κύριοι πυλώνες στο σχεδιασμό του ΓΕΣΥ είναι: Η καθολικότητα, η αλληλεγγύη, η ελεύθερη επιλογή, η ίση πρόσβαση, η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και η οικονομική βιωσιμότητα. Ακολούθως, ο Υπουργός σημείωσε ότι η Αρχιτεκτονική του Συστήματος βασίζεται σε Μονοασφαλιστικό σύστημα, όπου ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) θα αποτελεί την πλατφόρμα μέσω της οποίας θα συλλέγονται τα χρήματα από τις εισφορές των δικαιούχων και θα αγοράζονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια έγινε αναφορά για την Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας και την Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ειδικότερα ο κ. Παμπορίδης ανέφερε τα ακόλουθα:

(α) Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να επικεντρωθεί σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, διαμόρφωσης ευρείας πολιτικής και ενίσχυσης της εποπτείας και του ρόλου που έχει να επιτελέσει.

(β) Εκσυγχρονισμός υγειονομικών κέντρων και δημιουργία πρότυπων κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με ευέλικτο ωράριο και εξυπηρέτηση ασθενών τα απογεύματα.

(γ) Συμπλεγματοποίηση μικρών υγειονομικών κέντρων με αναβάθμιση της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας φροντίδας.

(δ) Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε αγροτικές και απόμακρες περιοχές (επέκταση κοινοτικής νοσηλευτικής, αναβάθμιση κατ’ οίκον φροντίδας και βελτιστοποίηση του δικτύου ασθενοφόρων).

(ε) Βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, επεκτείνοντας τη μηχανοργάνωση σε όλα τα κέντρα υγείας, την εφαρμογή κλινικών πρωτοκόλλων και την ανάπτυξη κλινικού ελέγχου και τη διασφάλιση της ποιότητας, μέσω μετρήσιμων δεικτών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το θέμα της Αυτονόμησης των Κρατικών Νοσηλευτηρίων ο κ. Υπουργός το συνδέει με την Αναδιοργάνωση των Κρατικών Νοσηλευτηρίων, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά σε ένα περιβάλλον ανοικτής αγοράς και προς τούτο έθεσε τους ακόλουθους βραχυπρόθεσμους στόχους.

• Άμεσος στόχος η λειτουργία έκαστου νοσηλευτηρίου με δικό του προϋπολογισμό (οικονομική αυτονομία).

• Ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης των νοσηλευτηρίων.

• Εφαρμογή πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων γραμμών.

• Βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Πρόσθετα ανέφερε ότι υπάρχει υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας όπως προχωρήσει στη διεξαγωγή μελέτης για τη διαπίστωση των αναγκών στελέχωσης και εξοπλισμού των Νοσοκομείων σε παγκύπριο επίπεδο και υποβολή της μελέτης στην Προεδρία.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη για Ίδρυση Πανεπιστημιακών Κλινικών και τη δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και έκλεισε με τη δέσμευση ότι τα εργασιακά θέματα θα συζητούνται στο επίπεδο της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού με σεβασμό στο θεσμοθετημένο δημόσιο διάλογο.

Χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρούμε ότι οι σχεδιασμοί/προγραμματισμοί του Υπουργού είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζουμε για τις ακόλουθες θέσεις:

α. Διατηρείται ο απόλυτος σεβασμός στις θεσμοθετημένες διαδικασίες και τον κοινωνικό διάλογο.

β. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ούτε τη δημο-σιοϋπαλληλική ιδιότητα των υπηρετούντων ούτε και τα δικαιώματα τους που απορρέουν από τη συμβατική σχέση εργασίας που έχουν συνομολογήσει με το Κράτος.

γ. Υιοθετείται η διακηρυγμένη θέση μας για δημιουργία ενός αυτόνομου Οργανισμού για τη διαχείριση των κρατικών νοσηλευτηρίων, αντί των έξι Οργανισμών που πρότεινε ο προηγούμενος Υπουργός. Σημειώνεται ότι η θέση μας ταυτίζεται με τις εισηγήσεις των ξένων εμπειρογνωμόνων.

δ. Η αναδιοργάνωση των κρατικών νοσηλευτηρίων και η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας είναι δικές μας θέσεις ως προαπαιτούμενο για ένα βιώσιμο και ποιοτικό σχέδιο υγείας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter237