ΠΑΣΥΔΥ καλεί τους ειδικούς γιατρούς να συνεργαστούν με τον ΟΚΥΠΥ


ΚΥΠΕ - Ο Κλάδος Ιατρών και Κλινικών Διευθυντών της ΠΑΣΥΔΥ καλεί τους Ειδικούς Ιατρούς όπως συνεργαστούν με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για την εγγραφή τους στην Πύλη Παροχέων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι σύμφωνα με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) κανονισμούς του 2019, πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας ειδικού ιατρού, οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Σύστημα.

"Ως εκ τούτου, καλούμε τα μέλη μας είτε να προχωρήσουν στην εγγραφή τους από μόνοι τους και να ενημερώσουν το Υπουργείο Υγείας, είτε να υποβάλουν τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία/έγγραφα στο Υπουργείο, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΟΚΥπΥ, για να προχωρήσει το Υπουργείο στην εγγραφή τους", αναφέρεται.
Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι ο κλάδος και η οργάνωση κατ` επέκταση έχουν κατά επανάληψη εκφράσει τη στήριξή τους στο προωθούμενο Γενικό Σύστημα Υγείας και έχουν συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς με στόχο την ομαλή μεταφορά των νοσηλευτηρίων στον ΟΚΥπΥ και την ένταξη των νοσηλευτηρίων και των εργαζομένων τους στο ΓεΣΥ.

Μέλημα όλων των ενεργειών μας, προστίθεται, είναι όπως παράλληλα με την προστασία των ασθενών, διαφυλαχθεί στο ακέραιο και το εργασιακό καθεστώς και τα εργασιακά κεκτημένα όλων των λειτουργών του τομέα υγείας.
"Ο Κλάδος διαβεβαιώνει όλα τα μέλη του, ότι παρά τη συνεργασία που επιδεικνύει και τη καλή θέληση και στήριξη στην ομαλή μετάβαση στον ΟΚΥπΥ και στο ΓεΣΥ, θα αντιταχθεί με όλα τα νόμιμα μέσα στην οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του εργασιακού καθεστώτος ή των όρων εργασίας τους εκ μέρους του Οργανισμού ή του Υπουργείου Υγείας", διευκρινίζεται.
Παράλληλα, προστίθεται στην ανακοίνωση, ο Κλάδος συνεχίζει τη συζήτηση με τον ΟΚΥπΥ για τη διαμόρφωση ενός συστήματος κινήτρων για τους ειδικούς ιατρούς, βασισμένο σε μετρήσιμες παραμέτρους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ ειδικοτήτων, μεταξύ υπηρεσιών εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών και κριτήρια ποιότητας όπου αυτά είναι εφαρμόσιμα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
333