ΠΑΣΙΝ: Μη βιώσιμα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια σε συνθήκες ΓεΣΥ


Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ανακοινώνει ότι «βρίσκεται στην ιδιαίτερα δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει ότι διακόπτει τις διαβουλεύσεις με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σε σχέση με τον καθορισμό των παραμέτρων και όρων συμμετοχής των μελών του στο ΓεΣΥ.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από σοβαρό προβληματισμό αφού από τον Οκτώβρη του 2018 όταν ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις μέχρι και σήμερα, και παρά τις διαβεβαιώσεις που έχουμε λάβει, εξακολουθούμε να αναμένουμε τα δεδομένα που έχουμε ζητήσει και τα οποία απαιτούνται για τον σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας για τις συνθήκες ένταξης των Μελών μας στο ΓεΣΥ.

Αντιθέτως, στην βάση των ελάχιστων στοιχείων που μας έχουν δοθεί, δημιουργούνται σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον του κλάδου και η λειτουργία των Μελών μας καθίσταται μη βιώσιμη. Ως έχουν τα δεδομένα σήμερα, ο ΠΑΣΙΝ δεν μπορεί να εισηγηθεί στα Μέλη του να συμμετάσχουν στο ΓεΣΥ».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter648