Παρουσίαση Χρ. Γιαννάκη: Μέτρα βελτίωσης της καθημερινότητας ασθενών και Επαγγελματιών Υγείας


Το Ygeia-News παραθέτει την παρουσίαση της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας Χριστίνας Γιαννάκη «Μέτρα βελτίωσης της καθημερινότητας των ασθενών και των Επαγγελματιών Υγείας»

Στη παρουσίαση αναλύθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής ενότητες:

*Μείωση λιστών αναμονής.

*Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 2016 και 2017.

*Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 1ης Μαρτίου και 2ας Αυγούστου 2017.

*Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στον Δημόσιο Τομέα.

*Λήψη σειράς μέτρων και διορθωτικών κινήσεων από Γενική Διεύθυνση ως Ελέγχων Λειτουργό για εξορθολογισμό του «Σχεδίου»

*Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής.

*Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής – Εσωτερικό και Εξωτερικό.

*Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Αρωγής – Εξωτερικό.

Η παρουσίαση στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
193