Ρομποτική Χειρουργική: Τι είναι και πως εφαρμόζεται


ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΑΦΩΚΑ* 

Η ρομποτική είναι η πλέον εξελιγμένη τεχνολογικά μορφή της ελάχιστα επεμβατικής, ή Λαπαροσκοπικής όπως είναι πιο γνωστή στον κόσμο, χειρουργικής. Στη Λαπαροσκοπική χειρουργική, η πρόσβαση στην κοιλιά γίνεται μέσα από μικρές οπές και όχι από μεγάλες τομές, όπως γίνεται στην ανοικτή κλασσική χειρουργική. Δια μέσου των οπών αυτών περνάνε τα λαπαροσκοπικά εργαλεία και η λαπαροσκοπική camera. Στην περίπτωση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, τα εργαλεία είναι άκαμπτα και τα χειρίζεται ο χειρουργός, ο οποίος στέκεται δίπλα από τον ασθενή.

Στην ρομποτική χειρουργική, ανάμεσα στον ασθενή και στον χειρουργό παρεμβάλλεται το χειρουργικό ρομπότ, που είναι σταθεροποιημένο δίπλα από τον ασθενή και  συγκρατεί τα ρομποτικά εργαλεία με τους τέσσερεις ρομποτικούς του βραχίονες.  O χειρουργός κάθεται στην ρομποτική κονσόλα και ελέγχει την κίνηση των ρομποτικών εργαλείων με δύο χειριστήρια τύπου joystick. 

Το τεχνικό πλεονέκτημα του χειρουργικού ρομπότ είναι τα αρθρωτά εργαλεία και η τρισδιάστατη camera με την  μεγεθυμένη όραση, τα οποία ελέγχει απόλυτα ο χειρουργός από την κονσόλα. Τα εργαλεία διαθέτουν δύο μηχανικές αρθρώσεις, που τους δίνουν την δυνατότητα να κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις και να μεταφράζουν, με ακρίβεια χιλιοστού, τις κινήσεις του καρπού του χειρουργού. Με αυτές τις δυνατότητες, ο εκπαιδευμένος χειρουργός μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε επέμβαση στην  κοιλιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εφόσον τα τεχνικά χαρακτηριστικά του  χειρουργικού ρομπότ βελτιώνουν και επαυξάνουν στο μέγιστο τις φυσικές δυνατότητες του χειρουργού.

Ενδείξεις και αντενδείξεις για την εφαρμογή της

Η ρομποτική μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε ασθενή, με την προϋπόθεση ότι δεν πάσχει από σοβαρό αναπνευστικό ή άλλο πρόβλημα υγείας που δεν επιτρέπει τη δημιουργία πνευμοπεριτοναίου. Πνευμοπεριτόναιο λέγεται το “φούσκωμα” της κοιλιάς με διοξείδιο του άνθρακα με πίεση 10 – 12 mmHg , χειρισμός που είναι απαραίτητος, για να δημιουργηθεί ο απαιτούμενος χώρος για το χειρουργείο.  Από την πλευρά του χειρουργού απαιτείται η κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία για κάθε είδος χειρουργικής επέμβασης που διενεργεί. Το θέμα των ενδείξεων και των αντενδείξεων δεν είναι ποτέ μια στατική κατάσταση. Στα αρχικά στάδια υπήρχαν περισσότεροι περιορισμοί,  αλλά με την εξέλιξη του ίδιου του μηχανήματος και με την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας εκ μέρους των χειρουργών, τα όρια διευρύνονται συνεχώς. Ο έμπειρος χειρουργός οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί τα όρια του και τα όρια της μεθόδου.

Σε ποιες περιπτώσεις το ρομπότ έχει την καλύτερη εφαρμογή;

Η χρήση του χειρουργικού ρομπότ έχει θέση σε όλες τις επεμβάσεις της κοιλιάς, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις η χρήση του διευκολύνει τους χειρουργικούς χειρισμούς σε επίπεδο που τείνει να καθιερωθεί ως απαραίτητο. Αυτό αφορά επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα σε πολύ περιορισμένο και δύσκολα προσιτό χειρουργικό πεδίο, όπως και επεμβάσεις που απαιτούν λεπτούς χειρουργικούς χειρισμούς ή συρραφή οργάνων, έχει την ιδανική εφαρμογή:

•  Χειρουργείο για καρκίνο στο παχύ έντερο και στο ορθό και για εκκολπώματα

• Γαστρεκτομή ,Παγκρεατεκτομή και Ηπατεκτομή  για καρκίνο

• Πρόπτωση μήτρας ή εντέρου

• Υστερεκτομή για καρκίνο και λεμφαδενικός καθαρισμός

• Αποκατάσταση διαφραγματοκήλης (θολοπλαστική Nissen)

• Αχαλασία Οισοφάγου

• Αντιμετώπιση παχυσαρκίας ( Gastric Bypass , Sleeve Gastrectomy) ιδιαίτερα στις επανεπεμβάσεις

• Επιπλεγμένη μετεγχειρητική κήλη

Το χειρουργικό ρομπότ ήρθε για να μείνει

Σίγουρα το χειρουργικό ρομπότ δεν είναι μόδα. Είναι ένας σταθμός στην εξέλιξη της χειρουργικής τέχνης. Δεν είναι ο τελευταίος σταθμός, είναι αυτό που συμβαίνει τώρα και σίγουρα θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται . Μερικά από τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής είναι η ελάχιστη απώλεια αίματος στην διάρκεια του χειρουργείου, τα μειωμένα επίπεδα  του μετεγχειρητικού πόνου, οι λιγότερες μετεγχειρητικές λοιμώξεις και γενικά η ταχύτερη μετεγχειρητική ανάνηψη. Στα ογκολογικά περιστατικά έχει αποδειχθεί επίσης, ότι έχει τα ίδια καλά αποτελέσματα με τις άλλες μεθόδους. 

*Ειδικεύεται στη Ρομποτική και Λαπαροσκοπική χειρουργική, για καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις πεπτικού, καθώς και την αποκατάσταση περιστατικών κήλης. Δέχεται ασθενείς στο Δικταίο Ιατρικό Κέντρο, ενώ χειρουργεί στο  Απολλώνειο, Ιπποκράτειο και American Medical Center
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
828