Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας, 28 Ιουλίου 2019


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΤΣΙΟΛΟΥΔΗ*

 Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας αποτελεί ημέρα ορόσημο την εξάλειψης της Ηπατίτιδας παγκοσμίως.

Η ιογενής Ηπατίτιδα Γ αποτελεί τεράστιο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας μαστίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη. Οι περισσότεροι ασθενείς με ιογενή Ηπατίτιδα Γ βρίσκονται στο σκοτάδι, αφού 8 στους 10 δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από την ασθένεια. 

Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιστήμονες έχουν ονομάσει την ιογενή ηπατίτιδα Γ «αθόρυβη νόσο», και αυτό γιατί τα συμπτώματα εμφανίζονται αρκετά χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα, εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης, πολλές φορές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να μην έχουν αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου, από το 2005 μέχρι και το 2018, έχουν καταγραφεί 332 περιστατικά Ηπατίτιδας Γ. Δυστυχώς, πολλά περιστατικά παραμένουν αδιάγνωστα. Υπολογίζεται ότι περίπου το 0,6% των συμπολιτών μας έχει Ηπατίτιδα Γ. Για τον λόγο αυτό, η εξάλειψη της Ηπατίτιδας Γ συνιστά προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου.  

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εκρίζωση της Ηπατίτιδας Γ βασίζεται στην Παγκόσμια Στρατηγική στον Τομέα της Υγείας για την Ιογενή Ηπατίτιδα και παρέχει ένα οδικό χάρτη προς την εξάλειψη της νόσου, με στόχο την αποτροπή πολλών θανάτων στην Κυπριακή Κοινωνία.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την εκρίζωση της Ηπατίτιδας Γ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων που μπορούν να επιτύχουν βιώσιμες λύσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της αποτελεσματικής και καθολικής θεραπείας, τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης βασίζεται στον συνδυασμό πρόληψης και θεραπείας. Η πρόληψη της λοίμωξης από τον ιό της Ηπατίτιδας Γ επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και των ομάδων υψηλού κινδύνου, όπως οι χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, οι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα, οι μετανάστες από χώρες υψηλού επιπολασμού, οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, και στον προσυμπτωματικό έλεγχο, με τον έγκαιρο εντοπισμό των νέων κρουσμάτων και την άμεση σύνδεσή τους με τις θεραπευτικές δομές.

Για το τρέχον έτος προγραμματίζεται μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού, των ομάδων υψηλού κίνδυνου και των επαγγελματιών υγείας

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Γ μπορεί να αντιμετωπιστεί στις μέρες μας με εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο, αφού μια πολύ σύντομη φαρμακευτικής θεραπείας (συνήθως 8-12 εβδομάδες) οδηγεί σε πλήρη ίαση πέραν του 95-98% των ασθενών. Η θεραπεία της Ηπατίτιδας μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος σε ένα μεταγενέστερο στάδιο.

Μεγάλη επιτυχία στον θεραπευτικό τομέα αποτελεί και η Διακρατική Συμφωνία του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου και του Υπουργείου Υγείας Ελλάδας που υπογράφηκε πρόσφατα, για την προμήθεια των καινοτόμων νεότερων άμεσα δρώντων αντιϊκών φαρμάκων κατά της Ηπατίτιδας Γ με επωφελείς οικονομικά όρους, επιτυγχάνοντας τιμή κατά 75% μικρότερη από τις προηγούμενες τιμές στην αγορά.

Με αυτό τον τρόπο, οι ασθενείς μας, οι οποίοι βρίσκονται στη λίστα αναμονής, θα λάβουν πολύ σύντομα τα φάρμακά τους.

Την υλοποίηση τού Εθνικού Σχεδίου Δράσης έχει αναλάβει η Εθνική Επιτροπή για την Εκρίζωση της Ηπατίτιδας Γ, υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας και της Γενικής Διευθυντρίας του Υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε την αναδιάρθρωση Υπηρεσιών και Δομών, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, με την ανάπτυξη ενός Άρτια Στελεχωμένου και Ολοκληρωμένου Τμήματος Δημόσιας Υγείας και τη δημιουργία ενός Συμβουλευτικού Σώματος Δημόσιας Υγείας προς τον Υπουργό Υγείας και τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας με εμπειρογνώμονες τους Προέδρους Εθνικών Επίτροπων για Στρατηγικά Σχέδια Δράσης, τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τις Επιστημονικές Εταιρείες από τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα αλλά και από τον Ιδιωτικό Τομέα.

Θα ήθελα να τονίσω ότι οι προσπάθειες της Εθνικής Επιτροπής για την εξάλειψη της Ηπατίτιδας Γ στην Κύπρο έχουν αναγνωριστεί από Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και τον Συνασπισμό για την Εξάλειψη της Ηπατίτιδας Παγκοσμίως (Coalition for Global  Hepatitis Elimination). Μάλιστα, οι φορείς αυτοί, έχουν βραβεύσει τον Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής, Δρ. Πέτρου Κατσιολούδη, για τον αγώνα του στην Εξάλειψη της Ηπατίτιδας.

Ας ενώσουμε λοιπόν όλοι τις προσπάθειες μας να εκριζώσουμε την Ηπατίτιδα Γ στην χώρα μας.

Ας κάνουμε θόρυβο για μια αθόρυβη νόσο!

*Προεδρος Εθνικης Επιτροπης για εκρίζωση Ηπατιτιδας Γ 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1053