Παραιτήσεις από τον ΟΑΥ


Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Παρασκευής 10 Μαΐου 2019:

Οι πιο κάτω Λειτουργοί έχουν παραιτηθεί από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας από την 1 η Μαίου 2019:

ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ (ΟΑΥ 15.03.003.30)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΠΑΣΙΗΣ (ΟΑΥ 15.03.003.51)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
162