Παγκύπρια έρευνα για ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες ανθρώπων με HIV/ΑIDS


Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDSκαι το CyCheckpoint (Κέντρο Πρόληψης, Ενημέρωσης και Εξέτασης για τον ιό HIV/AIDS και άλλες Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις), ανακοινώνουν τη διεξαγωγή Παγκύπριας έρευνας με στόχο τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που αφορούν τις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS στην Κύπρο σήμερα.

Οι ανάγκες των ατόμων που ζουν με τον ιό HIV/AIDS στην Κύπρο καταδεικνύουν επιτακτική την ανάγκη μελέτης και καλύτερης κατανόησης των συνθηκών και ποιότητας ζωής τους, καθώς και ανίχνευσης των γνώσεων και των αναγκών τους, είτε αυτοί ζουν στην Κύπρο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ή είναι Κύπριοι που ζουν στο εξωτερικό. Η χάραξη ενημερωμένης πολιτικής και στοχευμένων παρεμβάσεων για στήριξη της κοινότητας των ανθρώπων που ζουν με HIV αποτελεί τον απώτερο στόχο της έρευνας, η οποία ευελπιστεί να συμβάλει στην πραγματοποίηση των αλλαγών εκείνων που θα βελτιώσουν την κοινωνία μας και ως εκ τούτου τις συνθήκες ζωής όλων των ανθρώπων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας, Ανώτερος Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς.

Η έρευνα αποτελεί επανάληψη της σχετικής μελέτης (χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) που διεξήχθη το 2007, υπό την καθοδήγηση και πάλι του Καθηγητή Κωνσταντίνου Ν. Φελλά. Η συγκεκριμένη έρευνα θα επικεντρωθεί σε ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV/AIDS, ηλικίας 18-70 είτε αυτοί ζουν στην Κύπρο (ανεξαρτήτως εθνικότητας/υπηκοότητας), ή είναι Κύπριοι που ζουν στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή/και έκφρασης φύλου. Η μελέτη θα υιοθετήσει τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μεθόδους (εις βάθος συνεντεύξεις, κλειστά ερωτηματολόγια, ομάδες εστίασης) για την συλλογή των δεδομένων ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV/AIDS.

Το ερευνητικό αυτό έργο, που μπορεί κανείς να επισκεφτεί στο σύνδεσμο http://cycheckpoint.org/survey2020, αναμένεται να διαρκέσει τρεις μήνες (Δεκέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021), ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προγραμματίζεται για Μάρτιο – Απρίλιο 2021. Θα δοθεί η δυνατότητα συγκριτικής μελέτης των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, σε σχέση με τα ευρήματα της σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2007, η οποία μελετούσε και πάλι τις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV/AIDS.

Το έργο στηρίζεται από τη Γρηγόριο Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας (Διευθυντής: Δρ. Ιωάννης Δημητριάδης).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
281