Τα αποτελέσματα έρευνας γενετικής ανάλυσης των στελεχών Sars-Cov2, παρουσιάστηκαν στο Παν. Κύπρου


Το κυπριακό στέλεχος «Β1-258» του ιού SARS-CoV-2 είναι το επικρατέστερο στέλεχος στην Κύπρο, όπως προκύπτει από επιστημονική έρευνα που διενεργήθηκε από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 και αφορούσε στην ανάλυση και την πορεία του κορωνοϊού στο νησί. Η έρευνα διήρκεσε 10 μήνες και πραγματοποιήθηκε από 768 δείγματα, θετικά στον ιό.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης στο χαιρετισμό του κατά την έναρξη της διάσκεψης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021, ανέφερε ότι τα αποτέλεσμα της σημαντικής αυτής έρευνας, ήταν προϊόν επιστημονικής συνεργασίας του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με επικεφαλής τον Καθηγητή Λεόντιο Κωστρίκη και της Εταιρείας Βιοτεχνολογίας ΝΙPD Genetics, της οποίας Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Καθηγητής Φίλιππος Πατσαλής. Οι πρωτοβουλίες και οι συνέργειες φέρνουν αποτελέσματα, είπε ο Πρύτανης, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη έρευνα είχε χρηματοδοτηθεί από την εκστρατεία του Πανεπιστημίου Κύπρου «Η έρευνα σώζει ζωές», που ξεκίνησε με την έναρξη της πανδημίας, καθώς επίσης και από τα ερευνητικά προγράμματα (ΙδΕΚ) του Καθηγητή Λεόντιου Κωστρίκη και από την επιστημονική – οικονομική συνεισφορά της NIPD Genetics.

Όπως κατέδειξε η έρευνα, η λοίμωξη του ιού SARS-CoV-2 στην Κύπρο είναι πολυφυλετική, αφού έχουν εντοπιστεί 37 διαφορετικές γενεαλογίες του ιού. Ωστόσο, το στέλεχος «Β1-258» είναι το επικρατέστερο στην Κύπρο, όπως καταδεικνύει η έρευνα, με τους τελευταίους μήνες να αγγίζει το 90% των μολύνσεων. Σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της έρευνας η φυλογεωγραφική ανάλυση δεικνύει ότι το στέλεχος «Β1-258» εισάχθηκε στην Κύπρο από τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σλοβενία και τη Δανία, ενώ η φυλογεωγραφική ανάλυση δεικνύει, επίσης, ότι το συγκεκριμένο στέλεχος εξάγεται από την Κύπρο σε τρεις Ευρωπαϊκές χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Τσεχία και τη Δανία. Ωστόσο, όπως λέχθηκε στη διάσκεψη, δεν έχει ανιχνευθεί στην Ελλάδα. Εξάλλου, η έρευνα κατέδειξε ότι το στέλεχος «Β1-258» έχει σημαντικές μεταλλάξεις και παρόμοιες με αυτές του αγγλικού στελέχους Β.1.1.7 (UK strain), οι οποίες αυξάνουν τη μεταδοτικότητα του ιού και την ικανότητά του να αντιστέκεται στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Όπως λέχθηκε από τους Καθηγητές Κωστρίκη και Πατσαλή που παρουσίασαν την εν λόγω μελέτη, τα τρία εμβόλια, που έχει στη διάθεσή της η Κύπρος (Pfizer, Moderna και AstraZeneca) είναι αποτελεσματικά και για την αντιμετώπιση του κυπριακού μεταλλαγμένου ιού «Β1-258». Τα ευρήματα της έρευνας θα δημοσιευθούν σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό και θα κατατεθούν σε διεθνείς τράπεζες δεδομένων, GISAID.
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter
419