Στην παγκόσμια λίστα χειρουργών μαστού η Δρ Αννέζα Γιάλλουρου


*Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και Υπεύθυνη του Εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας
*Της έχει απονεμηθεί η πιστοποίηση BRESO European Breast Surgical Oncology Certification

Από τον Μάιο του 2021, η Δρ Αννέζα Γιάλλουρου, Λέκτορας Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, συγκαταλέγεται στην παγκόσμια λίστα Χειρουργών Μαστού που έχουν λάβει την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση στην Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού, BRESO (European Certification in Breast Surgical Oncology). Η Δρ Γιάλλουρου είναι από τις πρώτες χειρουργούς στην Ευρώπη και η πρώτη χειρουργός στην Κύπρο που λαμβάνει επίσημη πιστοποίηση χειρουργικής ογκολογίας μαστού. Επίσης, είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Χειρουργικής Μαστού (European Board of Surgery Qualification- EBSQ in Breast Surgery) και ως εκ τούτου κατέχει τον τίτλο της Fellow of the European Board of Surgery από το 2018.

O Επιστημονικός Οργανισμός Χειρουργικής Ογκολογίας Μαστού BRESO έχει ως στόχο να προωθήσει και να εξασφαλίσει την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης χειρουργικής θεραπείας από χειρουργούς κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους στην χειρουργική του μαστού σε ασθενείς που διαγιγνώσκονται με καρκίνο μαστού, καθώς επίσης και γυναίκες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου να νοσήσουν από καρκίνο μαστού. Ιδρύθηκε με συνεργασία εκπροσώπων από κορυφαίους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς οργανισμούς. Μεταξύ αυτών οι, ESSO (European Society of Surgical Oncology), EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists), ESO (European School of Oncology), καθώς και οργανισμοί που έχουν ως αντικείμενο την πιστοποίηση της χειρουργικής εξειδίκευσης στον μαστό, όπως η UEMS- EBS (Division of Breast Surgery of the European Board of Surgery of the UEMS).

Η διαδικασία της πιστοποίησης των χειρουργών μαστού είναι ιδιαίτερα αυστηρή, η δε αξιολόγηση του υποψηφίου διενεργείται από Συμβούλιο διεθνώς αναγνωρισμένων και καταξιωμένων χειρουργών μαστού. Περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, ως προς την διάρκεια και το είδος της εκπαίδευσης του χειρουργού σε διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο μαστού, την πραγματοποίηση συγκεκριμένου αριθμού χειρουργείων σε όλο το εύρος της χειρουργικής ογκολογίας μαστού, την ερευνητική του/της ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο, τη διαρκή συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για τον καρκίνο του μαστού.

Η Δρ Γιάλλουρου είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη  ̶ χειρουργός μαστού του Εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από το 2017. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί μια σημαντική απόδειξη της παροχής εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας στο Κέντρο Μαστού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Ταυτόχρονα αποτελεί παράδειγμα της ουσιαστικής και πολυδιάστατης προσφοράς της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στην κυπριακή κοινωνία.

Στο Κέντρο παρέχεται όλο το εύρος εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση γυναικών και ανδρών με καρκίνο του μαστού, καθώς επίσης προσφέρεται η ενδεδειγμένη διερεύνηση και θεραπεία όλων των καλοήθων παθήσεων του μαστού. Διενεργούνται όλοι οι τύποι χειρουργικών επεμβάσεων αντιμετώπισης καρκίνου του μαστού και αποκατάστασης στον ίδιο χρόνο. Ο συνδυασμός τεχνικών της κλασικής χειρουργικής μαστού και της πλαστικής χειρουργικής επιτρέπει τόσο την παροχή ογκολογικά αποτελεσματικής και ασφαλούς παρέμβασης στον μαστό, όσο και την ταυτόχρονη διατήρηση, σε πολλές περιπτώσεις, του μαστού με τις ογκοπλαστικές τεχνικές. Πέραν τούτου, δίνεται η δυνατότητα ακόμη και αισθητικής βελτίωσης του μαστού της/του ασθενούς.

Στόχος του Εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας είναι η διασφάλιση παγκύπριας εμβέλειας περίθαλψης για τις/τους ασθενείς με παθήσεις του μαστού, από πολλαπλές ειδικότητες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η θεραπευτική αντιμετώπιση σε αυτά τα κέντρα βελτιώνει αποδεδειγμένα τις πιθανότητες επιβίωσης και την ποιότητα ζωής.

Λόγω των άρτιων και εξειδικευμένων υπηρεσιών που προσφέρονται, το Εξειδικευμένο Κέντρο μαστού αποτελεί μέλος του Διεθνούς Δικτύου Κέντρων Μαστού, καθώς ανταποκρίνεται στα απαραίτητα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Σχολή Ογκολογίας, γεγονός που το καθιστά Κέντρο Αναφοράς για την ολοκληρωμένη θεραπεία του καρκίνου του μαστού στην Κύπρο.

Δείτε εδώ την επίσημη λίστα γιατρών του BRESO.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://shso.org.cy/doctor/dr-anneza-giallourou-2/

https://shso.org.cy/clinic/kentro-mastou/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
1305