Πρόσκληση για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής Πανεπ. Κύπρου


 «Χρόνιος πόνος και περιφερική νευροπάθεια σε ασθενείς με ευαισθησία στη γλουτένη»

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κύπρου, διεξάγει ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά ασθενείς με ευαισθησία στη γλουτένη / κοιλιοκάκη και υγιείς εθελοντές.

Βασικός σκοπός της μελέτης με τίτλο «Χρόνιος πόνος και περιφερική νευροπάθεια σε ασθενείς με ευαισθησία στη γλουτένη» είναι να καταγράψουμε το πόσο συχνός είναι ο χρόνιος πόνος και η πολυνευροπάθεια σε ασθενείς με ευαισθησία στη γλουτένη / κοιλιοκάκη και υγιείς εθελοντές. Η πολυνευροπάθεια είναι από τα συχνότερα νευρολογικά νοσήματα και εκδηλώνεται με αίσθημα καψίματος, μουδιάσματα, κράμπες και αδυναμία.

Θα πραγματοποιηθούν δωρεάν τα εξής:

1)  Νευρολογική κλινική εξέταση

2)  Νευροφυσιολογικός έλεγχος (ταχύτητες αγωγής / ποσοτικός έλεγχος αισθητικότητας)

Θα ζητηθεί λήψη αίματος και θα πραγματοποιηθούν επίσης δωρεάν οι εξής εξετάσεις:

1)  Παρουσία αντισωμάτων έναντι γλιαδίνης σε ασθενείς και υγιείς εθελοντές προκειμένου να καθοριστεί η ύπαρξη ασυμπτωματικής ευαισθησίας στη γλουτένη στους πρώτους και να καθοριστεί κατά πόσο οι ασθενείς είναι αποτελεσματικά σε δίαιτα ελεύθερης γλουτένης.

2)  Παρουσία αντισωμάτων έναντι τρανσγλουταμινάσης (ΤG2 και TG6) σε ασθενείς, προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσο οι ασθενείς έχουν ενεργό νόσο.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα κλινικά συμπτώματα και τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων θα αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων.

Οι υποψήφιοι ασθενείς πρέπει να έχουν διαγνωστεί με ευαισθησία στη γλουτένη / κοιλιοκάκη

Οι υποψήφιοι εθελοντές πρέπει να μην έχουν διαγνωστεί με ευαισθησία στη γλουτένη / κοιλιοκάκη ή νευροπάθεια

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στη μελέτη:

  1. Συγκατάθεση για συλλογή και φύλαξη ιατρικών δεδομένων όπως ιατρικό ιστορικό, συμπτώματα, εργαστηριακά αποτελέσματα.
  2. Συγκατάθεση για να δώσουν αίμα για φύλαξη στη Βιοτράπεζα του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου
  3. Πέραν της πρώτης επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί επανέλεγχος στους 12 και 24 μήνες εάν το επιθυμούν

Όφελος για τους συμμετέχοντες

  • Πλήρης και δωρεάν νευρολογικός, νευροφυσιολογικός και αιματολογικός έλεγχος
  • Η μελέτη μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των νευρολογικών εκδηλώσεων της ευαισθησίας στη γλουτένη και της κοιλιοκάκης με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση την ανακάλυψη βιοδεικτών με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των ασθενών μας.

Οι ασθενείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη μελέτη μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί́ μας στο Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: [email protected]  με σκοπό́ να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και να προγραμματιστεί ραντεβού.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εξετάσεις που περιλαμβάνει ο νευροφυσιολογικός έλεγχος δείτε εδώ

Υπεύθυνος μελέτης

Παναγιώτης Ζης

Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας και Κλινικής Νευροφυσιολογίας

Ηλεκτρ. Ταχυδρ. : [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
594