Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου (CCRI)


Το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου (CCRI), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα τη Λευκωσία, αποτελεί κοινοπραξία του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. Το Ινστιτούτο στοχεύει να καταστεί ένα κορυφαίο ερευνητικό Κέντρο Έρευνας Καρκίνου, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και μεταφοράς γνώσεων με αντίστοιχα Κέντρα Αριστείας στο εξωτερικό και συνέργειες με άλλα κέντρα στην Κύπρο ενώ επιδίωξή του είναι και η προσφορά ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων επιστημόνων.

Μέσω των σύγχρονών εγκαταστάσεων που θα δημιουργηθούν, του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας που θα αποκτηθεί αλλά κυρίως βάσει μιας ισχυρής διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας, το Ινστιτούτο στοχεύει να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο Ερευνητικής Αριστείας σε θέματα καρκίνου, αναδεικνύοντας, με τον τρόπο αυτό, την Κύπρο σε κέντρο έρευνας για τον καρκίνο και φροντίδας των ασθενών, καθώς και σε ένα εκκολαπτήριο νέων επιστημόνων.

Για επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το CCRI ανακοινώνει την προκήρυξη της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του Ινστιτούτου, ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τη διοίκηση του Ινστιτούτου, κυρίως όσον αφορά θέματα έρευνας, όπως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου έρευνας του Ινστιτούτου.

Πέραν από τις απολαβές του/της, ο/η Διευθυντής/ντρια θα λαμβάνει ετήσια χρηματοδότηση ώστε να ηγηθεί της δικής του/της ερευνητικής ομάδας. Η θέση του/της Διευθυντή/ντριας του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου, είναι ανοικτή σε υποψήφιους τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Λεπτομέρειες όσον αφορά την προκήρυξη της θέσης και τα προσόντα των υποψηφίων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του CCRI (www.ccri.org.cy) στη διεύθυνση: https://www.ccri.org.cv/careers/ - “Call for Applications - CCRI DIRECTOR".

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 31 Μαίου 2021

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη θέση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ινστιτούτου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή τηλεφώνου +357 22 894376

Director of the Cyprus Cancer Research Institute (CCRI)

The Cyprus Cancer Research Institute (C.C.R.I.), a Non-For-Profit organization, based in Nicosia, Cyprus, is anticipated to be a world class interdisciplinary research institute that will operate within a network of leading clinical and academic partners namely the University of Cyprus (UCY), the Karaiskakio Foundation (KF) and the Bank of Cyprus Oncology Centre (BOCOC), aiming to promote excellence in the field of cancer research and in the development and utilization of innovative diagnostic and therapeutic systems to challenge this devastating disease. The Institute will bring together leading scientists working across different areas of biology and medical sciences to develop an internationally competitive program of research aiming to improve the current understanding on cancer pathogenesis and develop novel therapeutic approaches against different cancers

With a mission to promote high calibre cancer research in Cyprus and to breed the next generation of cancer research scientists, the CCRI is looking to hire the Institute’s Director who will be responsible for the direction and management of the Institute. The Director will  mainly be  responsible for the design and implementation of the CCRI Strategic Research Plan. The Director will also receive annual funding to lead his/her own research program/group.

The position of the CCRI Director, based in Nicosia (Cyprus), is open to local and/or foreign applicants.

The text of this Call for Applications is published on the CCRI’s website (www.ccri.org.cy) at:

https://www.ccri.org.cy/careers/director

Applications must be submitted before May 31st, 2021.

For any questions regarding this position, please contact: [email protected].
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
316