Πανεπιστήμιο Κύπρου: Σημαντική βραχυχρόνια βελτίωση στη νοσηρότητα ασθματικών παιδιών


Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο και Ελλάδα

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα παρουσίασε έρευνα των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστήμιων Κύπρου και Κρήτης, η οποία κατέδειξε σημαντική βραχυχρόνια βελτίωση στον έλεγχο των συμπτωμάτων ασθματικών παιδιών, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων (lockdown) κατά της πανδημίας COVID-19

Η επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 οδήγησε σε ριζική αλλαγή των καθημερινών κοινωνικών επαφών και ενδεχόμενα σε μείωση της έκθεσης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε άλλους αναπνευστικούς ιούς και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιστημονική δημοσίευση των Ιατρικών Σχολών του Πανεπιστήμιου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE-MEDEA με τίτλο «Pediatric asthma morbidity during lockdown for the COVID-19 pandemic in Spring 2020: A prospective community-based study in Cyprus and Greece», κατέδειξε χαμηλότερη νοσηρότητα σε 119 ασθματικά παιδιά από την Κύπρο και την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και απαγόρευσης της κυκλοφορίας (lockdown). 

Τα ασθματικά παιδιά παρακολουθήθηκαν κάθε μήνα από τους ερευνητές των δύο Ιατρικών Σχολών με χρήση του ερωτηματολογίου c-ACT (children-Asthma Control Test) πριν και μετά την εφαρμογή του lockdown την Άνοιξη του 2020. Παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στα συμπτώματα του άσθματος, η οποία ήταν μεγαλύτερη στα παιδιά με σοβαρότερο άσθμα. Η βελτίωση συσχετίστηκε στατιστικά με τον χρόνο παραμονής των παιδιών στο σπίτι, όπως καταγράφηκε από αισθητήρες γεω-εντόπισης (GPS) σε έξυπνα ρολόγια τα οποία έφεραν τα παιδιά σε όλο το διάστημα της μελέτης. Η βελτίωση των ασθματικών συμπτωμάτων επιβεβαιώθηκε συγκρίνοντας τα ευρήματα με τα ασθματικά συμπτώματα ομάδας ασθματικών παιδιών που συμμετείχαν στη μελέτη στην ίδια περίοδο τον προηγούμενο χρόνο (2019), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-MEDEA.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη μείωση της έκθεσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στη σκόνη της ερήμου στην ατμόσφαιρα. Η έρευνα κατέγραψε επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εφαρμογής του lockdown, σημαντική μείωση στη χρήση αντι-ασθματικών φαρμάκων, μείωση στη συχνότητα αναπνευστικών λοιμώξεων και μείωση στις επείγουσες ιατρικές επισκέψεις για οξέα ασθματικά επεισόδια. 

Συμπερασματικά, οι ερευνητές τονίζουν ότι τα περιοριστικά μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας, οδήγησαν παράλληλα σε σημαντική βραχυχρόνια βελτίωση στον έλεγχο των συμπτωμάτων ασθματικών παιδιών. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπονται οι αρνητικές επιδράσεις των περιοριστικών μέτρων στην ψυχολογική υγεία των παιδιών, ενώ η αυξημένη παραμονή στο σπίτι μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της φυσικής άσκησης και στην αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη δημοσίευση στον σύνδεσμο: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ppul.25765

Πληροφορίες: Εργαστήριο Αναπνευστικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, T: 22895243, [email protected]https://res-lab-pcd-service.eu/ και https://www.life-medea.eu/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
558