Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Π.Κ: Αιτήσεις για πλήρωση 6 κενών θέσεων Ειδικών Επιστημόνων


Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση  έξι (6) κενών θέσεων Ειδικών Επιστημόνων προς υλοποίηση του Ερευνητικού Προγράμματος “Center of Excellence in Medical Research - Biobanking and the Cyprus Human Genome Project (CY-Biobank)”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΘΕΣΕΙΣ:

-Μια (1) θέση Διευθυντή Έρευνας για ερευνητική/διοικητική στήριξη του Κέντρου Αριστείας

-Μία (1) θέση μοριακού βιολόγου με διδακτορικό ή αντίστοιχο δίπλωμα στις βιοϊατρικές επιστήμες για ανάπτυξη διαγνωστικών και ερευνητικών προγραμμάτων γενετικής

- Μία (1) θέση μοριακού βιολόγου με διδακτορικό ή αντίστοιχο δίπλωμα σε τομέα των βιοϊατρικών επιστημών για να εργαστεί σε πρόγραμμα μοριακής ογκολογίας, σχετικό με καρκίνο των πνευμόνων (με συντονισμό από το Εργαστήριο Βιολογίας Καρκίνου και Χημειοπροφύλαξης του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών)

-Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων νοσηλευτών για έρευνα στη Βιοτράπεζα του Κέντρου

-Μία (1) θέση πτυχιούχου πληροφορικής για στήριξη υπολογιστικών συστημάτων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Αυγούστου 2019, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

Λεπτομέρειες στις ιστοσελίδες: 

www.ucy.ac.cy/mmrc , https://ucy.ac.cy/hr/el/vacanciess και

www.ucy.ac.cy/biol/el/  Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
499