«Κατάθλιψη: Ένας σιωπηλός κίνδυνος»


Διάλεξη για ένα από τα πλέον επιτεινόμενα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα που συνδιοργάνωσαν στο Παν. Κύπρου  οι Όμιλοι Ψυχολογίας - Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Κριτικής 

Εκδήλωση με τίτλο «Κατάθλιψη: Ένας σιωπηλός κίνδυνος» συνδιοργανώθηκε από τους Ομίλους Ψυχολογίας - Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Κριτικής του Πανεπιστημίου Κύπρου την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Η εκδήλωση είχε διττό χαρακτήρα αφού το επίκαιρο ζήτημα της κατάθλιψης, προσεγγίστηκε κοινωνιολογικά με ομιλητή τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου, κ. Νεκτάριο Παρτασίδη και ακολούθως ψυχολογικά, με ομιλήτρια την Υποψήφια Διδάκτορα Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κα Μαρία Ορφανίδου.

Ο κ. Παρτασίδης στη διάλεξή του «Η κατάθλιψη ως κοινωνικό φαινόμενο και κοινωνικό πρόβλημα», ανέλυσε βασικά τεχνολογικά, ιστορικά, κοινωνικά, και πολιτισμικά αίτια που στον σύγχρονο κόσμο φαίνεται να οδηγούν σε στατιστική επίταση των διάφορων ήπιων ή σοβαρών μορφών κατάθλιψης, δεδομένου ότι σύμφωνα και με στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από το 2017 και εντεύθεν καταγράφονται να υπάρχουν περισσότερα από 300 εκατομμύρια πάσχοντες άνθρωποι ανά την υφήλιο. Τελευταία συγκριτικά στοιχεία για το 2016, παρουσιάζουν τα ποσοστά κατάθλιψης στην Ελλάδα να ανέρχονται στο 4.21% και με ελάχιστη διαφορά στην Κύπρο να ανέρχονται στο 3.31%. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Παρτασίδης αναφέρθηκε σε περιόδους κοινωνικών  ή άλλως πως κρίσεων, πολεμικές συρράξεις, τα Παραδοσιακά και Νέα Μέσα, τους κοινωνικούς ρόλους που καλούνται οι άνθρωποι να εκπληρώνουν, ετερόκλητες κοινωνικές περιστάσεις, που ενδεχομένως υπονομεύουν και απονοηματοδοτούν τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων, απολήγοντας στην κατάθλιψη.

Στη δική της εισήγηση με τίτλο «Αναπαραστάσεις της κατάθλιψης στον Τύπο: Ανάμεσα στο ιατρικό και το φυσιολογικό», η κα Ορφανίδου εξέτασε τον τρόπο που αναπαρίσταται η κατάθλιψη σε κυπριακές εφημερίδες, εστιάζοντας στην περίοδο της Οικονομικής Κρίσης. Παρουσιάστηκαν τα δύο κύρια θέματα που προέκυψαν από την θεματική ανάλυση 203 άρθρων. Αφ’ ενός ήταν το θέμα της Βιοϊατρικής Κατάθλιψης που αναδεικνύει την ιατρική αναπαράσταση και τη διασύνδεσή της με βιολογικά αίτια και φαρμακοθεραπεία. Αφ’ ετέρου το θέμα της Καθημερινής Κατάθλιψης που αναπαριστά την κατάθλιψη ως κάτι φυσιολογικό και όχι παθολογικό, το οποίο σχετίζεται με κοινωνικοοικονομικά αίτια, ειδικότερα την ανεργία λόγω Οικονομικής Κρίσης, ενώ συζητήθηκε και η θεραπεία μέσω αυτοδιαχείρισης (π.χ., γυμναστική, υγιεινή διατροφή, κοινωνική στήριξη). Στο πλαίσιο αυτό η κα Ορφανίδου συζήτησε και τον ρόλο του πλαισίου για διαμόρφωση των πιο πάνω αναπαραστάσεων, την εξατομίκευση της κατάθλιψης  που παρατηρείται, όπως επίσης και συνέπειες αυτής της εξατομίκευσης τόσο στον τρόπο κατανόησης της κατάθλιψης ανάμεσα στο κοινό, αλλά και στη θεραπεία της.

Ακολούθησε γόνιμος διάλογος με το φοιτητικό ακροατήριο
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
420