Η Ιατρική Σχολή του ΠΚ η πρώτη ιατρική σχολή που πιστοποιήθηκε από τον Φορέα και τον WFME


Το Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ότι η Ιατρική Σχολή του, είναι πλέον η πρώτη και μοναδική Ιατρική Σχολή της Κύπρου που πιστοποιήθηκε με επιτυχία, μετά από αξιολόγηση, τόσο από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), όσο κι από τον οργανισμό World Federation of Medical Education (WFME).

Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης ανακοινώθηκε με επιστολή ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2019 από την Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΔΙΠΑΕ, Καθηγήτρια  Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο υψηλό επίπεδο ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε τη διαδικασία αξιολόγησης από τον Οκτώβριο του 2018, πριν ακόμα την απονομή των πτυχίων της Σχολής στους πρώτους της αποφοίτους τον Ιούνιο του 2019, γεγονός που αναγνώρισε η διεθνής Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) κατά την επίσκεψή της για αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών σε θεωρητικό και κλινικό επίπεδο. Η διεθνής ΕΕΑ συναντήθηκε με τις Πρυτανικές Αρχές, τον Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, μέλη του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού, φοιτητές και την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας του ΠΚ. Η ΕΕΑ εξέτασε, μεταξύ άλλων, τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και της Ιατρικής Σχολής, τις κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων και των συνεργαζόμενων κλινικών κέντρων, το οργανόγραμμα της Σχολής, το περιεχόμενο του προγράμματος, τη μεθοδολογία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία και τα βιογραφικά των διδασκόντων. Η διεθνής ΕΕΑ τεκμηρίωσε τα ευρήματα και τις εισηγήσεις της και συνέταξε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για τη Βασική Ιατρική Εκπαίδευση. Τα ερωτήματα που έθεσαν στην έκθεση απαντήθηκαν με επιτυχία από την Ιατρική Σχολή εντός τριμήνου και η τελική θετική απόφαση λήφθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2019.  

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου παραμένει προσηλωμένη στο όραμά της για αριστεία, για παροχή υψηλού επιπέδου διδασκαλία και σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση, για πρωτοπορία και καινοτομία στην έρευνα και σημαντική συμβολή στην αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Η πρόσφατη ένταξη των ακαδημαϊκών ιατρών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο ΓεΣΥ καθώς και η αναμενόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου, το οποίο θα ρυθμίσει τη δημιουργία και λειτουργία των πανεπιστημιακών κλινικών αναμένεται να μεγιστοποιήσουν τόσο το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της Ιατρικής Σχολής όσο και τα οφέλη της κοινωνίας και των ασθενών.

Σε μήνυμά του ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, συνεχάρη την Ιατρική Σχολή, το ακαδημαϊκό της προσωπικό, τους φοιτητές και τους συνεργάτες της για τη σημαντική αυτή επιτυχία, που αποτελεί τεκμηρίωση της πολύ καλής δουλειάς που έγινε μέσα στα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας της Σχολής.

«Προσελκύσαμε αξιόλογους και διακεκριμένους στην ειδίκευσή τους ακαδημαϊκούς, πείσαμε άριστες και άριστους υποψήφιες και υποψήφιους φοιτητές ότι μια νέα σχολή μπορεί να καθιερωθεί και να δημιουργήσει μία νέα παράδοση στο κυπριακό ιατρικό γίγνεσθαι. Η πιστοποίηση αποτελεί απόδειξη ότι το στοίχημα της λειτουργίας Ιατρικής Σχολής στο πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου πέτυχε. Ήταν μία συλλογική προσπάθεια, με σημαντική τη συμβολή και των προηγούμενων πρυτανικών αρχών. Η εξέλιξη της θετικής αξιολόγησης μας γεμίζει με αισιοδοξία. Ενισχυμένη η Ιατρική Σχολή με τα θετικά αποτελέσματα της πιστοποίησης και την εποικοδομητική ανατροφοδότηση του ΔΙΠΑΕ, θα συνεχίσει τη δυναμική της πορεία για περαιτέρω ανάπτυξη», σημείωσε ο Πρύτανης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
1194