Γραπτές εξετάσεις για αποφοίτους Ιατρικών Σχολών, που δεν ανήκουν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.


Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α) του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το ΚΥΣΑΤΣ διοργανώσει γραπτές εξετάσεις για αποφοίτους Ιατρικών Σχολών, οι οποίες δεν ανήκουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΚΥΣΑΤΣ.  Η γραπτή εξέταση αφορά όπου απαιτείται ΜΟΝΟ επιτυχία στις ειδικές εξετάσεις στα μαθήματα Παθολογίας και Χειρουργικής σύμφωνα με την παραπεμπτική επιστολή του ΚΥΣΑΤΣ.  

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2021.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 5 υποψηφίων.

Για πληροφορίες και εγγραφές στο http://www.ucy.ac.cy/kepeaa/el/ μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α

Τηλ.: 22894151

[email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter
567